0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور مي‌تواند برانگيزاننده ي خوبي باشد. پول نيز مي‌تواند، ولي هرگز نبايد آنها را هدف بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه به سفر عادت دارد، می داند كه همیشه لحظه ای فرا می رسد كه باید رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز در زندگی بهایی دارد؛ این آن چیزی است كه مبارزین روشنایی می كوشند بیاموزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظاتی هست كه جز غم و رنج چیزی رخ نمی دهد و نمی توانیم از آن دوری كنیم. تنها زمانی دلیلش را می فهمیم كه بر آن غلبه كرده باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توانیم درباره زندگی دیگران قضاوت كنیم، چون هر كس رنجها و درماندگی های خودش را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچ و خم ها برای كاروان اهمیت ندارد، چون هدف همواره ثابت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ترس ما این است كه آنچه را داریم از دست بدهیم، خواه زندگیمان باشد و خواه مزارعمان. این ترس زمانی از بین می رود كه بفهمیم داستان زندگی ما و داستان جهان، هر دو را یك دست مشترك رقم زده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه به صحرا می رود نمی تواند عقب گرد كند و هنگامی كه نمی شود به عقب بازگشت، فقط باید در جستجوی بهترین راه برای پیش رفتن بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو به حال توجه كنی، آن را بهتر خواهی كرد و اگر حال را بهتر كنی، آنچه از پس آن می آید بهتر خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها می ترسند كه بزرگترین رویاهایشان را برآورده كنند، چون یا به این می اندیشند كه سزاوار آن نیستند و یا اینكه از عهده ی آن برنمی آیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس از رنج از خود رنج بدتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیك بختی را می توان در یك شن ساده ی صحرا یافت. چون یك دانه ی شن، یك لحظه از آفرینش است و جهان برای آفریدن آن میلیونها سال وقت گذاشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها قدرت روح را نشان می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یك چیز هست كه برآورده شدن رویایی را ناممكن می سازد و آن، ترس از شكست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان دوست می دارد، می تواند جزیی از آفرینش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آن چیزی است كه "روح جهان" را وادار به دگرگونی و تكامل می كند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور مي‌تواند برانگيزاننده ي خوبي باشد. پول نيز مي‌تواند، ولي هرگز نبايد آنها را هدف بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه به سفر عادت دارد، می داند كه همیشه لحظه ای فرا می رسد كه باید رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز در زندگی بهایی دارد؛ این آن چیزی است كه مبارزین روشنایی می كوشند بیاموزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظاتی هست كه جز غم و رنج چیزی رخ نمی دهد و نمی توانیم از آن دوری كنیم. تنها زمانی دلیلش را می فهمیم كه بر آن غلبه كرده باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی توانیم درباره زندگی دیگران قضاوت كنیم، چون هر كس رنجها و درماندگی های خودش را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچ و خم ها برای كاروان اهمیت ندارد، چون هدف همواره ثابت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ترس ما این است كه آنچه را داریم از دست بدهیم، خواه زندگیمان باشد و خواه مزارعمان. این ترس زمانی از بین می رود كه بفهمیم داستان زندگی ما و داستان جهان، هر دو را یك دست مشترك رقم زده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه به صحرا می رود نمی تواند عقب گرد كند و هنگامی كه نمی شود به عقب بازگشت، فقط باید در جستجوی بهترین راه برای پیش رفتن بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو به حال توجه كنی، آن را بهتر خواهی كرد و اگر حال را بهتر كنی، آنچه از پس آن می آید بهتر خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها می ترسند كه بزرگترین رویاهایشان را برآورده كنند، چون یا به این می اندیشند كه سزاوار آن نیستند و یا اینكه از عهده ی آن برنمی آیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس از رنج از خود رنج بدتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیك بختی را می توان در یك شن ساده ی صحرا یافت. چون یك دانه ی شن، یك لحظه از آفرینش است و جهان برای آفریدن آن میلیونها سال وقت گذاشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها قدرت روح را نشان می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یك چیز هست كه برآورده شدن رویایی را ناممكن می سازد و آن، ترس از شكست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان دوست می دارد، می تواند جزیی از آفرینش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آن چیزی است كه "روح جهان" را وادار به دگرگونی و تكامل می كند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران