0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره مي توانيم بگوييم سنگي كه ديگران به سوي ما انداخته اند، به ما نخورده است، اما تنها در شب مي توانيم براي قلب ضعيف خود بگرييم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذيرفتن نيك سرشتي خود هميشه آسانتر از رويارويي با ديگران و جنگيدن براي حقوق خويش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدن يك توهين و پاسخ ندادن به آن، آسانتر از درگير نبرد شدن با شخصي نيرومندتر از خود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه خواهان دگرگوني و تحول است، اما همزمان، سكون و ثبوت را آرزو مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوري حرف مي زنند كه [ گويي ] همه چيز را مي دانند، اما اگر جسارت داشته باشي و سؤالي بپرسي آنها هيچ چيز نمي دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مي توانم انتخاب كنم كه قرباني دنيا باشم يا يك ماجراجو در جستجوي گنج؛ همه چيز بستگي به روش نگاه من به زندگي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي داند زندگي براي ما چه اندوخته است؛ بسيار خوب است كه هميشه راه گريز را بدانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتاب زمان به اندازه اي است كه در چند لحظه مي تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همواره چشم به راه شرايط بحراني مي ماند تا قدرتش را نشان دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتوان گفت: بهارا، به اميد ديدن و ماندن تو! مي توان گفت: بهارا، تو بيا دانه ي اميد به قلبم بنشان! و سفر كن به كجاآبادي، هر زماني كه تو را دلخواه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين ما هستيم كه سرعت گذر زمان را تعيين مي كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتي در ساحل بسيار امن تر است، اما براي اين [ كار ] ساخته نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نيست آدم از كوهي بالا رود تا بفهمد بلند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به قلبت بگو كه ترس از رنج از خود رنج بدتر است. تاريكترين لحظه ي شب لحظه ي پيش از برآمدن آفتاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب آدمها گاهي شكوه مي كند، چرا كه آدمها مي ترسند بزرگترين رؤياهايشان را برآورده كنند، به اين دليل كه يا فكر مي كنند لياقتش را ندارند و يا اينكه نمي توانند از عهده ي آن برآيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن از طبقه ي سوم همان اندازه صدمه مي زند كه افتادن از طبقه ي صدم؛ پس اگر قرار بود بيفتم، چه بهتر كه از فاصله ي زيادي بيفتم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره مي توانيم بگوييم سنگي كه ديگران به سوي ما انداخته اند، به ما نخورده است، اما تنها در شب مي توانيم براي قلب ضعيف خود بگرييم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذيرفتن نيك سرشتي خود هميشه آسانتر از رويارويي با ديگران و جنگيدن براي حقوق خويش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدن يك توهين و پاسخ ندادن به آن، آسانتر از درگير نبرد شدن با شخصي نيرومندتر از خود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه خواهان دگرگوني و تحول است، اما همزمان، سكون و ثبوت را آرزو مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوري حرف مي زنند كه [ گويي ] همه چيز را مي دانند، اما اگر جسارت داشته باشي و سؤالي بپرسي آنها هيچ چيز نمي دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مي توانم انتخاب كنم كه قرباني دنيا باشم يا يك ماجراجو در جستجوي گنج؛ همه چيز بستگي به روش نگاه من به زندگي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي داند زندگي براي ما چه اندوخته است؛ بسيار خوب است كه هميشه راه گريز را بدانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتاب زمان به اندازه اي است كه در چند لحظه مي تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همواره چشم به راه شرايط بحراني مي ماند تا قدرتش را نشان دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتوان گفت: بهارا، به اميد ديدن و ماندن تو! مي توان گفت: بهارا، تو بيا دانه ي اميد به قلبم بنشان! و سفر كن به كجاآبادي، هر زماني كه تو را دلخواه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين ما هستيم كه سرعت گذر زمان را ��عيين مي كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتي در ساحل بسيار امن تر است، اما براي اين [ كار ] ساخته نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نيست آدم از كوهي بالا رود تا بفهمد بلند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به قلبت بگو كه ترس از رنج از خود رنج بدتر است. تاريكترين لحظه ي شب لحظه ي پيش از برآمدن آفتاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب آدمها گاهي شكوه مي كند، چرا كه آدمها مي ترسند بزرگترين رؤياهايشان را برآورده كنند، به اين دليل كه يا فكر مي كنند لياقتش را ندارند و يا اينكه نمي توانند از عهده ي آن برآيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن از طبقه ي سوم همان اندازه صدمه مي زند كه افتادن از طبقه ي صدم؛ پس اگر قرار بود بيفتم، چه بهتر كه از فاصله ي زيادي بيفتم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران