0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگذار آگاهي از عيب هايت تو را بترساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از اوقات ما خودمان استعدادهايمان را مي كشيم، چرا كه نمي دانيم با آنها چه كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم اين نيست كه چقدر زندگي مي كنيم مهم اين است كه چگونه زندگي مي كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني كه فراموش مي كند شاخه گلي به محبوبش بدهد، سرانجام وي را از دست خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت همواره همان جايي است كه ايمان هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط خودت مي داني كه چه چيزي برايت بهترين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن هدف زندگي يا دانستن بهترين راه خدمت به خدا كافي نيست، افكار خودت را به عمل درآور؛ راه، خودش را نشان مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره مي توانيم بگوييم سنگي كه ديگران به سوي ما انداخته اند، به ما نخورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شادي گناهي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهي از مرگ نمي گذارد آنچه را كه بايد امروز از آن لذت ببريم به فردا واگذار كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نيرويي است كه ما را بار ديگر به هم مي پيوندد تا تجربه اي را كه در زندگيهاي گوناگون و در مكانهاي مختلف جهان پراكنده شده است، بار ديگر متراكم كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقيقي اجازه مي دهد كه هر كس راه خود را در پيش بگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني حق دارد به رسالتش شك كرده و گاه آن را رها كند، اما هرگز حق ندارد آن را از ياد ببرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه آرزوي چيزي را داريد، سراسر كيهان همدست مي شوند تا بتوانيد اين آرزو را تحقق بخشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند دعاي كساني را مي شنود كه مي خواهند نفرت از آنها گرفته شود، اما نسبت به آنهايي كه مي خواهند از عشق بگريزند ناشنواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده ها را باور نداشته باش، چون دنيا پر از وعده است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگذار آگاهي از عيب هايت تو را بترساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از اوقات ما خودمان استعدادهايمان را مي كشيم، چرا كه نمي دانيم با آنها چه كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم اين نيست كه چقدر زندگي مي كنيم مهم اين است كه چگونه زندگي مي كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني كه فراموش مي كند شاخه گلي به محبوبش بدهد، سرانجام وي را از دست خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت همواره همان جايي است كه ايمان هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط خودت مي داني كه چه چيزي برايت بهترين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن هدف زندگي يا دانستن بهترين راه خدمت به خدا كافي نيست، افكار خودت را به عمل درآور؛ راه، خودش را نشان مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره مي توانيم بگوييم سنگي كه ديگران به سوي ما انداخته اند، به ما نخورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شادي گناهي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهي از مرگ نمي گذارد آنچه را كه بايد امروز از آن لذت ببريم به فردا واگذار كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نيرويي است كه ما را بار ديگر به هم مي پيوندد تا تجربه اي را كه در زندگيهاي گوناگون و در مكانهاي مختلف جهان پراكنده شده است، بار ديگر متراكم كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقيقي اجازه مي دهد كه هر كس راه خود را در پيش بگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني حق دارد به رسالتش شك كرده و گاه آن را رها كند، اما هرگز حق ندارد آن را از ياد ببرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه آرزوي چيزي را داريد، سراسر كيهان همدست مي شوند تا بتوانيد اين آرزو را تحقق بخشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند دعاي كساني را مي شنود كه مي خواهند نفرت از آنها گرفته شود، اما نسبت به آنهايي كه مي خواهند از عشق بگريزند ناشنواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده ها را باور نداشته باش، چون دنيا پر از وعده است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران