0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزهاي ساده خارق العاده ترين چيزها هستند و تنها خردمندان مي توانند آنها را ببينند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا مرگ سبب مي‌شود آدم زندگي را بيشتر احساس كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستي، اين موجودات نيستند كه چيزي را آشكار مي‌كنند، خود مردم هستند كه با نگريستن به موجودات، روش نفوذ به روح جهان را مي‌يابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز نمي‌تواند از رويا دست بكشد، رويا خوراك روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح جهان از خوشبختي انسانها سيراب مي‌شود و يا از بدبختي، ناكامي و حسادت آنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد سرنوشت خود را برگزيند، نه اينكه آن را بپذيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نبايد به پشت سرمان نگاه كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكبر و خودپسندي در بسياري از موارد، ماسكي بي ارزش از ترس و وحشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواني آنگاه كه روياهايمان با تمام قدرت در ما شعله ورند، خيلي شجاعيم، اما هنوز راه مبارزه را نمي دانيم. وقتي پس از زحمات فراوان مبارزه را مي آموزيم، ديگر شجاعت آن را نداريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راه شناخت و نابودي يك دشمن اين است كه خود را دوست او بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسبت به ديگران صبور باشيم، پذيرش خطاهاي خودمان ساده تر مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسد ورزان و شكست خوردگان تنها در حالي مي توانند به تو صدمه بزنند كه خود، توان اين كار را به آنان بدهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رحمتي كه ناديده گرفته شود، تبديل به لعنت مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آگاهي از استعدادها و محدوديت هايتان، هيچ كس مناسب تر از خودتان نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد از گذشته رها شود و از ميان راههايي كه به او پيشنهاد مي شود، بهترين را برگزيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست دادن بخشي از چيزي، بهتر است تا از دست دادن كل آن چيز.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزهاي ساده خارق العاده ترين چيزها هستند و تنها خردمندان مي توانند آنها را ببينند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا مرگ سبب مي‌شود آدم زندگي را بيشتر احساس كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستي، اين موجودات نيستند كه چيزي را آشكار مي‌كنند، خود مردم هستند كه با نگريستن به موجودات، روش نفوذ به روح جهان را مي‌يابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز نمي‌تواند از رويا دست بكشد، رويا خوراك روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح جهان از خوشبختي انسانها سيراب مي‌شود و يا از بدبختي، ناكامي و حسادت آنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد سرنوشت خود را برگزيند، نه اينكه آن را بپذيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نبايد به پشت سرمان نگاه كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكبر و خودپسندي در بسياري از موارد، ماسكي بي ارزش از ترس و وحشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواني آنگاه كه روياهايمان با تمام قدرت در ما شعله ورند، خيلي شجاعيم، اما هنوز راه مبارزه را نمي دانيم. وقتي پس از زحمات فراوان مبارزه را مي آموزيم، ديگر شجاعت آن را نداريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راه شناخت و نابودي يك دشمن اين است كه خود را دوست او بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسبت به ديگران صبور باشيم، پذيرش خطاهاي خودمان ساده تر مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسد ورزان و شكست خوردگان تنها در حالي مي توانند به تو صدمه بزنند كه خود، توان اين كار را به آنان بدهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رحمتي كه ناديده گرفته شود، تبديل به لعنت مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آگاهي از استعدادها و محدوديت هايتان، هيچ كس مناسب تر از خودتان نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد از گذشته رها شود و از ميان راههايي كه به او پيشنهاد مي شود، بهترين را برگزيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست دادن بخشي از چيزي، بهتر است تا از دست دادن كل آن چيز.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران