0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش كن نشانه ها را دريابي و به آنها احترام بگذاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم مثل همه هستم؛ دنيا را آنگونه مي بينم كه دلم مي خواهد باشد، نه آنگونه كه به راستي هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدتي كوتاهتر از يك فرياد همه چيز در زندگي [ انسان ] تغيير مي كند، پيش از آنكه حتي به موقعيت جديدش عادت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول، چيزي جادويي است؛ با پول، انسان هيچ وقت كاملاً تنها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك چوپان مي تواند سفر را دوست داشته باشد، اما هرگز ميش هايش را فراموش نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مانعي وجود ندارد، مگر خود [ انسان ].

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است گاهي چيزها را به حال خود رها كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيز در زندگي بهايي دارد؛ اين آن چيزي است كه مبارزين روشنايي مي كوشند بياموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها بسيار زود از علت زندگي خويش آگاه مي شوند، شايد براي همين هم هست كه بسيار زود از آن چشم مي پوشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه امكان برآورده ساختن روياهايش را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو چيزي را مي خواهي همه ي جهان دست به يكي مي كند تا تو آرزويت را برآورده سازي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقق "افسانه ي شخصي" تنها وظيفه ي انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر كه باشي و هر چه بكني، وقتي به راستي چيزي را بخواهي، اين خواست در "روح جهان" زاده مي شود و اين، ماموريت تو بر روي زمين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي ما لحظه اي فرا مي رسد كه تسلط بر زندگي را از دست مي دهيم و از آن پس، سرنوشت بر هستي ما مسلط مي شود و اين بزرگترين گزافه ي جهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي گمان مي كند كه دقيقاً مي داند ما بايد چگونه زندگي كنيم، اما هيچ كس هرگز نمي داند كه چگونه بايد زندگي خاص خودش را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مي تواند هميشه دوستان جديدي پيدا كند، بي آنكه مجبور باشد هر روز آنها را ببيند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش كن نشانه ها را دريابي و به آنها احترام بگذاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم مثل همه هستم؛ دنيا را آنگونه مي بينم كه دلم مي خواهد باشد، نه آنگونه كه به راستي هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدتي كوتاهتر از يك فرياد همه چيز در زندگي [ انسان ] تغيير مي كند، پيش از آنكه حتي به موقعيت جديدش عادت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول، چيزي جادويي است؛ با پول، انسان هيچ وقت كاملاً تنها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك چوپان مي تواند سفر را دوست داشته باشد، اما هرگز ميش هايش را فراموش نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مانعي وجود ندارد، مگر خود [ انسان ].

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است گاهي چيزها را به حال خود رها كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيز در زندگي بهايي دارد؛ اين آن چيزي است كه مبارزين روشنايي مي كوشند بياموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها بسيار زود از علت زندگي خويش آگاه مي شوند، شايد براي همين هم هست كه بسيار زود از آن چشم مي پوشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه امكان برآورده ساختن روياهايش را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو چيزي را مي خواهي همه ي جهان دست به يكي مي كند تا تو آرزويت را برآورده سازي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقق "افسانه ي شخصي" تنها وظيفه ي انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر كه باشي و هر چه بكني، وقتي به راستي چيزي را بخواهي، اين خواست در "روح جهان" زاده مي شود و اين، ماموريت تو بر روي زمين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي ما لحظه اي فرا مي رسد كه تسلط بر زندگي را از دست مي دهيم و از آن پس، سرنوشت بر هستي ما مسلط مي شود و اين بزرگترين گزافه ي جهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي گمان مي كند كه دقيقاً مي داند ما بايد چگونه زندگي كنيم، اما هيچ كس هرگز نمي داند كه چگونه بايد زندگي خاص خودش را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مي تواند هميشه دوستان جديدي پيدا كند، بي آنكه مجبور باشد هر روز آنها را ببيند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران