0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيچ و خم ها براي كاروان اهميت ندارد، چون هدف همواره ثابت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به سفر عادت دارد، مي داند كه هميشه لحظه اي فرا مي رسد كه بايد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان به روياي خود نزديكتر مي شود، به همان اندازه، "افسانه ي شخصي"، دليل حقيقي تري براي زندگي او مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشامد و امر ناگهاني وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز در زندگي نشانه است. جهان به زباني ساخته شده كه همه مي توانند بشنوند، اما آن را فراموش كرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميم ها فقط آغاز يك ماجرا هستند. وقتي كسي تصميمي مي گيرد، خود را در جرياني تند پرتاب مي كند كه او را به سوي هدفي خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از روياهايت چشم پوشي نكن؛ چشم براه نشانه ها باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نمي توان جلوي جريان رودخانه ي زندگي را گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي خواهم تغيير كنم و چيزي را تغيير بدهم چون نمي دانم چگونه بايد اين كار را كرد؛ من كاملاً به خودم عادت كرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بيش از همه انسانها را شيفته مي كند زيبايي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه هميشه بايد بداني كه چه مي خواهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نمي توانند روياهايشان را به يك شكل ببينند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه شانس با ما است بايد از آن بهره گيريم و به آن كمك كنيم، همان گونه كه شانس به ما كمك مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، بسيار از نشانه حرف مي زنند، اما نمي دانند كه به راستي درباره ي چه چيز حرف مي زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم مي توان دنيا را با چشمان يك غارت شده ي بديخت نگريست و هم با چشمان يك ماجراجوي در جستجوي گنج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالبي هست كه نبايد درباره ي آنها كنجكاوي كرد، چون نبايد از سرنوشت گريخت

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيچ و خم ها براي كاروان اهميت ندارد، چون هدف همواره ثابت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به سفر عادت دارد، مي داند كه هميشه لحظه اي فرا مي رسد كه بايد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان به روياي خود نزديكتر مي شود، به همان اندازه، "افسانه ي شخصي"، دليل حقيقي تري براي زندگي او مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيشامد و امر ناگهاني وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز در زندگي نشانه است. جهان به زباني ساخته شده كه همه مي توانند بشنوند، اما آن را فراموش كرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميم ها فقط آغاز يك ماجرا هستند. وقتي كسي تصميمي مي گيرد، خود را در جرياني تند پرتاب مي كند كه او را به سوي هدفي خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از روياهايت چشم پوشي نكن؛ چشم براه نشانه ها باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نمي توان جلوي جريان رودخانه ي زندگي را گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي خواهم تغيير كنم و چيزي را تغيير بدهم چون نمي دانم چگونه بايد اين كار را كرد؛ من كاملاً به خودم عادت كرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بيش از همه انسانها را شيفته مي كند زيبايي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه هميشه بايد بداني كه چه مي خواهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نمي توانند روياهايشان را به يك شكل ببينند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه شانس با ما است بايد از آن بهره گيريم و به آن كمك كنيم، همان گونه كه شانس به ما كمك مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، بسيار از نشانه حرف مي زنند، اما نمي دانند كه به راستي درباره ي چه چيز حرف مي زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم مي توان دنيا را با چشمان يك غارت شده ي بديخت نگريست و هم با چشمان يك ماجراجوي در جستجوي گنج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالبي هست كه نبايد درباره ي آنها كنجكاوي كرد، چون نبايد از سرنوشت گريخت

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران