0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو به حال توجه كني، آن را بهتر خواهي كرد و اگر حال را بهتر كني، آنچه از پس آن مي آيد بهتر خواهد شد.(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه كه بتواني تغيير دهي، آينده ي تو نبوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشياء به خودي خود چيزي را آشكار نمي كنند، اين انسانها هستند كه با نگاه كردن به اشياء، راه ورود به روح جهان را درمي يابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي آدم عاشق است، همه چيز بيشتر معنا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر من بخشي از افسانه ي تو باشم تو روزي باز خواهي گشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تپه ها با حركت باد تغيير شكل مي دهند، اما صحرا هميشه همان كه بوده مي ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا همواره كسي هست كه چشم براه ديگري است، چه در ميان صحرا و چه در قلب يك شهر بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد خداوند صحرا را آفريده است تا انسان از ديدن نخلها لذت ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در زمان حال باشي، زندگي تبديل به جشني هميشگي مي شود، به عيدي بزرگ؛ چون هميشه در لحظه اي كه در آن زندگي مي كنيم جريان دارد و تنها در آن لحظه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي راهي براي آموختن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان، روحي دارد و كسي كه بتواند آن روح را درك كند مي تواند زبان همه چيز را بفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي چيزها تجلي يك چيز واحد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه انسان با تمام وجود چيزي را آرزو مي كند، به "روح جهان" نزديكتر است و "روح جهان"، نيرويي همواره مثبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به صحرا مي رود نمي تواند عقب گرد كند و هنگامي كه نمي شود به عقب بازگشت، فقط بايد در جستجوي بهترين راه براي پيش رفتن بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ترس ما اين است كه آنچه را داريم از دست بدهيم، خواه زندگيمان باشد و خواه مزارعمان. اين ترس زماني از بين مي رود كه بفهميم داستان زندگي ما و داستان جهان، هر دو را يك دست مشترك رقم زده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نبايد از ناشناخته بترسد، چون هر انساني مي تواند آنچه را كه مي خواهد به دست آورد و آنچه را كه نياز دارد فراهم كند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو به حال توجه كني، آن را بهتر خواهي كرد و اگر حال را بهتر كني، آنچه از پس آن مي آيد بهتر خواهد شد.(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه كه بتواني تغيير دهي، آينده ي تو نبوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشياء به خودي خود چيزي را آشكار نمي كنند، اين انسانها هستند كه با نگاه كردن به اشياء، راه ورود به روح جهان را درمي يابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي آدم عاشق است، همه چيز بيشتر معنا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر من بخشي از افسانه ي تو باشم تو روزي باز خواهي گشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تپه ها با حركت باد تغيير شكل مي دهند، اما صحرا هميشه همان كه بوده مي ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا همواره كسي هست كه چشم براه ديگري است، چه در ميان صحرا و چه در قلب يك شهر بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد خداوند صحرا را آفريده است تا انسان از ديدن نخلها لذت ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در زمان حال باشي، زندگي تبديل به جشني هميشگي مي شود، به عيدي بزرگ؛ چون هميشه در لحظه اي كه در آن زندگي مي كنيم جريان دارد و تنها در آن لحظه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي راهي براي آموختن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان، روحي دارد و كسي كه بتواند آن روح را درك كند مي تواند زبان همه چيز را بفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي چيزها تجلي يك چيز واحد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه انسان با تمام وجود چيزي را آرزو مي كند، به "روح جهان" نزديكتر است و "روح جهان"، نيرويي همواره مثبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به صحرا مي رود نمي تواند عقب گرد كند و هنگامي كه نمي شود به عقب بازگشت، فقط بايد در جستجوي بهترين راه براي پيش رفتن بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ترس ما اين است كه آنچه را داريم از دست بدهيم، خواه زندگيمان باشد و خواه مزارعمان. اين ترس زماني از بين مي رود كه بفهميم داستان زندگي ما و داستان جهان، هر دو را يك دست مشترك رقم زده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نبايد از ناشناخته بترسد، چون هر انساني مي تواند آنچه را كه مي خواهد به دست آورد و آنچه را كه نياز دارد فراهم كند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران