0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چيزي در حال دگرگوني و تغيير است، هرچه در پيرامون آن است نيز دگرون مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز در كيهان در حال دگرگوني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها قدرت روح را نشان مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس از نتايج آنچه كه زير آسمان مي گذرد در امان نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه ما گنجينه هاي حقيقي در دست داريم، هرگز متوجه آن نمي شويم؛ چون آدمها به وجود گنج باور ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين طبيعي است كه از مبادله ي همه ي آنچه كه توانسته ايم به دست آوريم، با يك رويا بترسيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو هر جا باشد گنج تو هم همانجا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك راه براي آموختن وجود دارد و آن، عمل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنچه كه پشت سر گذاشته اي نينديش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دوست دارد، چون دوست دارد؛ همين؛ هيچ دليلي براي دوست داشتن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، در هيچ شرايطي مانع از برآورده شدن "افسانه ي شخصي" يك مرد نيست و اگر اين گونه باشد، يعني آن عشق راستين نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر در آن چيزي نيست كه از دهان به درون مي رود، شر در آن چيزي است كه از دهان بيرون مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد صحرا را دوست داشت، اما هرگز كاملاً به آن اعتماد نكن؛ چون صحرا محك مردان است. هر گام آنها را احساس مي كند و كسي را كه سربهوا و گيج باشد خواهد كشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نبايد سست شد، حتي اگر راه زيادي را پيموده باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت، بزرگترين فضيلت براي كسي است كه در جستجوي "زبان جهان" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز، ابديت را در خود دارد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چيزي در حال دگرگوني و تغيير است، هرچه در پيرامون آن است نيز دگرون مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز در كيهان در حال دگرگوني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها قدرت روح را نشان مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس از نتايج آنچه كه زير آسمان مي گذرد در امان نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه ما گنجينه هاي حقيقي در دست داريم، هرگز متوجه آن نمي شويم؛ چون آدمها به وجود گنج باور ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين طبيعي است كه از مبادله ي همه ي آنچه كه توانسته ايم به دست آوريم، با يك رويا بترسيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو هر جا باشد گنج تو هم همانجا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك راه براي آموختن وجود دارد و آن، عمل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنچه كه پشت سر گذاشته اي نينديش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دوست دارد، چون دوست دارد؛ همين؛ هيچ دليلي براي دوست داشتن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، در هيچ شرايطي مانع از برآورده شدن "افسانه ي شخصي" يك مرد نيست و اگر اين گونه باشد، يعني آن عشق راستين نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر در آن چيزي نيست كه از دهان به درون مي رود، شر در آن چيزي است كه از دهان بيرون مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد صحرا را دوست داشت، اما هرگز كاملاً به آن اعتماد نكن؛ چون صحرا محك مردان است. هر گام آنها را احساس مي كند و كسي را كه سربهوا و گيج باشد خواهد كشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نبايد سست شد، حتي اگر راه زيادي را پيموده باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت، بزرگترين فضيلت براي كسي است كه در جستجوي "زبان جهان" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز، ابديت را در خود دارد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران