0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کائنات همیشه به ما کمک می کنند که برای رویاهای خودمان بجنگیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه سعادت برای هر کس متفاوت است،و هیچ الگویی وجود ندارد که به دیگران ارائه دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه می خواهی به چیزی برسی، چشم هایت را باز نگه دار ،تمرکز کن و مطمئن باش که دقیقا می دانی چه می خواهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ بزرگترین یاور و همراه ماست ،چون به زندگی ما معنا می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی بی تعهدی نیست توانایی انتخاب و تعهد به آن انتخاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از رویاهایت چشم پوشی نکن.منتظر نشانه ها باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس با مطالبی که دیگران به او می گویند چیزی یاد نمی گیرد،باید خودش به همه چیز پی ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معنی بودن زندگی تقصیر هیچکس به جز خودمان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان،اگر خوب پرورش داده شود،در برابر نا امیدی مقاومت می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلید عرفان،تلاش برای دیدن آن چیزی است که در پس هر چیز نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توانایی هایت را در زمان حال بپذیری،شکی نیست که در آینده می توانی آنها را بهبود بخشی.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است.

تعد��د پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کائنات همیشه به ما کمک می کنند که برای رویاهای خودمان بجنگیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه سعادت برای هر کس متفاوت است،و هیچ الگویی وجود ندارد که به دیگران ارائه دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه می خواهی به چیزی برسی، چشم هایت را باز نگه دار ،تمرکز کن و مطمئن باش که دقیقا می دانی چه می خواهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ بزرگترین یاور و همراه ماست ،چون به زندگی ما معنا می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی بی تعهدی نیست توانایی انتخاب و تعهد به آن انتخاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از رویاهایت چشم پوشی نکن.منتظر نشانه ها باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس با مطالبی که دیگران به او می گویند چیزی یاد نمی گیرد،باید خودش به همه چیز پی ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معنی بودن زندگی تقصیر هیچکس به جز خودمان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان،اگر خوب پرورش داده شود،در برابر نا امیدی مقاومت می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلید عرفان،تلاش برای دیدن آن چیزی است که در پس هر چیز نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توانایی هایت را در زمان حال بپذیری،شکی نیست که در آینده می توانی آنها را بهبود بخشی.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران