0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطف زن مانند ماسه خطرناک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از کوه بالاتر می رویم ، چشم انداز گسترده تری می بینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذاب وجدان ، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شما از زمانی آغاز میشود که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی جهانیان ،همه دست برادری به یکدیگر خواهند داد و آن روزی است که بدبختی و تیره روزی در گستره جهان یافت نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین آزمون گیرنده ، خداست و کوچکترین آزمون دهنده ، بنده ی خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمیخواهی تو را بیازمایند ، کار خود را درست انجام بده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغزش انسان تدریجی است . بدیها در وجود ما ،پای حاضر و آماده و نامرئی دارند .حتی کسانی که از ما با ظاهر پاک و آراسته ، چنین ویژگیهایی دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میگویی بکن و آنچه میکنی بگو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لابه لای شدیدترین تاریکی ها ، نور راستی برافروخته می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم و هم چشمی در زندگی بشر نبود ،نه نوآوری میشد نه کشفی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس ارزش خود را خود تعیین میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زن پاکدامنی ،زیبا و دلپسند است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطف زن مانند ماسه خطرناک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه از کوه بالاتر می رویم ، چشم انداز گسترده تری می بینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عذاب وجدان ، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شما از زمانی آغاز میشود که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی جهانیان ،همه دست برادری به یکدیگر خواهند داد و آن روزی است که بدبختی و تیره روزی در گستره جهان یافت نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین آزمون گیرنده ، خداست و کوچکترین آزمون دهنده ، بنده ی خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمیخواهی تو را بیازمایند ، کار خود را درست انجام بده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغزش انسان تدریجی است . بدیها در وجود ما ،پای حاضر و آماده و نامرئی دارند .حتی کسانی که از ما با ظاهر پاک و آراسته ، چنین ویژگیهایی دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میگویی بکن و آنچه میکنی بگو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لابه لای شدیدترین تاریکی ها ، نور راستی برافروخته می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم و هم چشمی در زندگی بشر نبود ،نه نوآوری میشد نه کشفی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس ارزش خود را خود تعیین میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زن پاکدامنی ،زیبا و دلپسند است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران