0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت كسي است كه به يكي از دو چيز دسترسي دارد : يا كتابهاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.  ويکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویکتور هوگو: الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقیقت را جز در اعماق فکر نمیتوان کشف کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویکتور هوگوو:آرزو میکنم دشمنانی داشته باشی تا گاهی اعتقاداتت محک بخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویکتور هگو:پولهایت را جلویت بگذار میخواهم بدانم تو ارباب آنهایی یا آنها ارباب تو هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها مثل کتابند ، برگرفته از مطالب مختلف. از روی بعضی ها باید مشق نوشت ، از روی بعضی ها جریمه. بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد ، ولی بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پرنده کوچک که زیر برگها آواز میخواند برای اثبات خدا کافی است ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*انسان در عالم چون شبح سرگردانی است كه در عبور از این راه حیاتی سایه ای از خود به یادگار نمیگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*لبخند زن در دو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*زیبائی که با فضیلت توام نباشد، گل بی عطر وبوئی را ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*پیروزی واقعی جان آدمی، فکرکردن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هنگام كه روحم عاشق جسمم شد و جفت گیری این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*هرگز در میان موجودات مخلوقی كه برای كبوتر شدن آفریده شده كركس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یك از مخلوقات نیست جز آدمیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یش از آنکه خزان از راه برسد ، از هر بهار بهره مند شو .ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه ای می نشینید و آواز میخواند و احساس میکند که شاخه می لرزد ،اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد زیرا مطمئن است که بال و پر دارد.ویکتور هوگو

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت كسي است كه به يكي از دو چيز دسترسي دارد : يا كتابهاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.  ويکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویکتور هوگو: الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقیقت را جز در اعماق فکر نمیتوان کشف کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویکتور هوگوو:آرزو میکنم دشمنانی داشته باشی تا گاهی اعتقاداتت محک بخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویکتور هگو:پولهایت را جلویت بگذار میخواهم بدانم تو ارباب آنهایی یا آنها ارباب تو هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها مثل کتابند ، برگرفته از مطالب مختلف. از روی بعضی ها باید مشق نوشت ، از روی بعضی ها جریمه. بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد ، ولی بعضی ها را باید نخوانده کنار گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پرنده کوچک که زیر برگها آواز میخواند برای اثبات خدا کافی است ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*انسان در عالم چون شبح سرگردانی است كه در عبور از این راه حیاتی سایه ای از خود به یادگار نمیگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*لبخند زن در دو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*زیبائی که با فضیلت توام نباشد، گل بی عطر وبوئی را ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*پیروزی واقعی جان آدمی، فکرکردن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هنگام كه روحم عاشق جسمم شد و جفت گیری این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*هرگز در میان موجودات مخلوقی كه برای كبوتر شدن آفریده شده كركس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یك از مخلوقات نیست جز آدمیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یش از آنکه خزان از راه برسد ، از هر بهار بهره مند شو .ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه ای می نشینید و آواز میخواند و احساس میکند که شاخه می لرزد ،اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد زیرا مطمئن است که بال و پر دارد.ویکتور هوگو

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران