0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبائی که با فضیلت توام نباشد، گل بی عطر وبوئی را ماند. ویکتورهوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است . هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی واقعی جان آدمی، فکرکردن است. هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است . ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زن دردو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند . ویکتور هوگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و جفت گیری این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم .ویکتور هوگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. ویکتور هوگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان. ویکتورهوگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در عالم چون شبح سرگردانی است که در عبور از این راه حیاتی سایه ای از خود به یادگار نمیگذارد . ویکتور هوگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است. ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در ميان موجودات مخلوقي كه براي كبوتر شدن آفريده شده، كركس نمي شود. اين خصلت در ميان هيچ يك از مخلوقات نيست جز آدميان...(ويكتور هوگو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس را جز در قعر زمي و حقيقت را جز در اعماق فكرنمي توان يافت(ويكتور هوگو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها تهی از توانایی نیستند،تهی از اراده اند.(ویکتور هوگو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده مانند خورشیدی است که حالت یخ چهره ها را آب می کند.  (ویکتور هوگو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگویم هرگز نباید در یک نگاه عاشق شد اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد (ویکتورهوگو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند .  (ویکتور هوگو)

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبائی که با فضیلت توام نباشد، گل بی عطر وبوئی را ماند. ویکتورهوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است . هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی واقعی جان آدمی، فکرکردن است. هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است . ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زن دردو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند . ویکتور هوگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و جفت گیری این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم .ویکتور هوگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. ویکتور هوگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان. ویکتورهوگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در عالم چون شبح سرگردانی است که در عبور از این راه حیاتی سایه ای از خود به یادگار نمیگذارد . ویکتور هوگو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است. ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در ميان موجودات مخلوقي كه براي كبوتر شدن آفريده شده، كركس نمي شود. اين خصلت در ميان هيچ يك از مخلوقات نيست جز آدميان...(ويكتور هوگو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس را جز در قعر زمي و حقيقت را جز در اعماق فكرنمي توان يافت(ويكتور هوگو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها تهی از توانایی نیستند،تهی از اراده اند.(ویکتور هوگو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده مانند خورشیدی است که حالت یخ چهره ها را آب می کند.  (ویکتور هوگو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگویم هرگز نباید در یک نگاه عاشق شد اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد (ویکتورهوگو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند .  (ویکتور هوگو)

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران