0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر هر اندیشه خوف انگیز صبور و دلدار باش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با خویش در آشتی باشی و خودت را دوست بداری ، ممکن نیست ، کارهای خود ویرانگرانه انجام دهی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر رابطه ای که دونفر با هم یکی شوند در نهایت دو نیمه انسان خواهد ماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر کردن ، تنها راه جستن از خطر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود باوری از درون می جوشد نه از تاییدات و آنچه گرد آورده ای .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می بینی با تو بد رفتاری می شود ، حتما خودت پیام با من بد رفتاری کن را ارسال کرده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دخالت در کار دیگران دست بردار ، خودت را اصلاح کن و در کار دیگران دخالت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باور داشته باشی که در زندگی رسالتی والا و سترگ داری ، خود را موجودی الهی خواهی دانست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور ما درباره خودمان مهم ترین عامل تعیین کننده میزان موفقیت و خوشبختی در زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم بگیر که عاشق زیباترین ، جالب ترین و با ارزش ترین فردی که می شناسی شوی ... یعنی خودت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مجبور نیستی مورد ترحم کسی باشی که می خواهد تو را آزار دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روز ما ، با اندیشه ما شکل می یابد نکته این است : " به چه فکر می اندیشی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آرامش درونی داشته باشی و واقعا درباره خودت مثبت بیندیشی ، غیر ممکن است که دیگری بتواند چیزی را به تو تحمیل کند یا فریبت دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج از خواسته ها سرچشمه می گیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور ذهنی ، یکی از نیرومند ترین و موثرترین راهکارها برای تحقق هر چیزی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن تا چیزی را بخواهی ، فقط لازم است راضی و پذیرا باشیی .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر هر اندیشه خوف انگیز صبور و دلدار باش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با خویش در آشتی باشی و خودت را دوست بداری ، ممکن نیست ، کارهای خود ویرانگرانه انجام دهی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر رابطه ای که دونفر با هم یکی شوند در نهایت دو نیمه انسان خواهد ماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر کردن ، تنها راه جستن از خطر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود باوری از درون می جوشد نه از تاییدات و آنچه گرد آورده ای .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می بینی با تو بد رفتاری می شود ، حتما خودت پیام با من بد رفتاری کن را ارسال کرده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دخالت در کار دیگران دست بردار ، خودت را اصلاح کن و در کار دیگران دخالت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باور داشته باشی که در زندگی رسالتی والا و سترگ داری ، خود را موجودی الهی خواهی دانست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور ما درباره خودمان مهم ترین عامل تعیین کننده میزان موفقیت و خوشبختی در زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم بگیر که عاشق زیباترین ، جالب ترین و با ارزش ترین فردی که می شناسی شوی ... یعنی خودت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مجبور نیستی مورد ترحم کسی باشی که می خواهد تو را آزار دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روز ما ، با اندیشه ما شکل می یابد نکته این است : " به چه فکر می اندیشی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آرامش درونی داشته باشی و واقعا درباره خودت مثبت بیندیشی ، غیر ممکن است که دیگری بتواند چیزی را به تو تحمیل کند یا فریبت دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج از خواسته ها سرچشمه می گیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور ذهنی ، یکی از نیرومند ترین و موثرترین راهکارها برای تحقق هر چیزی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن تا چیزی را بخواهی ، فقط لازم است راضی و پذیرا باشیی .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران