0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انتظار داشته باشی که ناراحت شوی ، به ندرت خود را دلسرد خواهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر سالم عادت است . درست مثل تفکر روان رنجورانه که آن هم عادت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته شما بهبود نخواهد یافت ، پس سعی کن آنرا فراموش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد کارآمد می گویند ((همین که هستم خوب است ، اما می توانم بهتر از این باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی اعجازی است ، که باید آن را نظاره کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میکوشد ترا پایین بکشد حقیقت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه تغییر رفتار ، درک منشا توانمندی است که تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن و آن را ببین . بشناس و با آن یکی شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا ممکن شد خطر یکدل شدن را بپذیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند، از این حقیقت غافلند که با صرف نیروی خود در این زمینه، خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم می کنند.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دل خود مراجعه کنید و نسبت به تمام کسانی که در گذشته از دست آنها ناراحت شده اید احساس محبت نمایید. هر جا ناراحت شدید اقدام به بخشش و عفو نمایید. عفو و گذشت پایه بیداری معنوی است.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتخاب با توست، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان یا بگوئی : خدا به خیر کنه، صبح شده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دروغ انفجاریست در اعتماد به نفس تو.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مختارید كه بین حق به جانب بودن و مهربانی یكی را انتخاب كنید، مهربانی را انتخاب كنید.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مهم ترین كارهایی كه به عنوان یك آدم بزرگ می توانید انجام دهید اینست كه گهگاه به شادمانی دوران كودكی برگردید.  

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انتظار داشته باشی که ناراحت شوی ، به ندرت خود را دلسرد خواهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر سالم عادت است . درست مثل تفکر روان رنجورانه که آن هم عادت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته شما بهبود نخواهد یافت ، پس سعی کن آنرا فراموش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد کارآمد می گویند ((همین که هستم خوب است ، اما می توانم بهتر از این باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی اعجازی است ، که باید آن را نظاره کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه میکوشد ترا پایین بکشد حقیقت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه تغییر رفتار ، درک منشا توانمندی است که تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن و آن را ببین . بشناس و با آن یکی شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا ممکن شد خطر یکدل شدن را بپذیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند، از این حقیقت غافلند که با صرف نیروی خود در این زمینه، خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم می کنند.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دل خود مراجعه کنید و نسبت به تمام کسانی که در گذشته از دست آنها ناراحت شده اید احساس محبت نمایید. هر جا ناراحت شدید اقدام به بخشش و عفو نمایید. عفو و گذشت پایه بیداری معنوی است.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتخاب با توست، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان یا بگوئی : خدا به خیر کنه، صبح شده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دروغ انفجاریست در اعتماد به نفس تو.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مختارید كه بین حق به جانب بودن و مهربانی یكی را انتخاب كنید، مهربانی را انتخاب كنید.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مهم ترین كارهایی كه به عنوان یك آدم بزرگ می توانید انجام دهید اینست كه گهگاه به شادمانی دوران كودكی برگردید.  

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران