0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن بینان ! از هر درگیری و تقابلی پرهیز می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد شجاعت ، ترس زیاد نیست ، چرا که هر دو از یک جنس اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر مردم و دیگر چیزها را رها کنی ، موانع و مشکلات کم تری در سفر زندگی ، پیش رو خواهی داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تفاوت میان گل و علف داوری ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر روشی است که در آن هر چیزی ممکن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودت باور و اعتماد نداری ، هرکاری دلت می خواهد بکن تا احساس بهتری درباره خودت پیدا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمی توانی مهار آنچه در بیرون می گذرد در دست گیری ، اما همیشه می توانی مهار آنچه را در درونت می گذرد در اختیار داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بخشایش است ...و عشق برای بخشیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها محدودیت و مرز ما جسم ماست . فکر را هیچ حدی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها برای تو رخ نخواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر هر اندیشه خوف انگیز صبور و دلدار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با خویش در آشتی باشی و خودت را دوست بداری ، ممکن نیست ، کارهای خود ویرانگرانه انجام دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر رابطه ای که دونفر با هم یکی شوند در نهایت دو نیمه انسان خواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر کردن ، تنها راه جستن از خطر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود باوری از درون می جوشد نه از تاییدات و آنچه گرد آورده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر می بینی با تو بد رفتاری می شود ، حتما خودت پیام با من بد رفتاری کن را ارسال کرده ای

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن بینان ! از هر درگیری و تقابلی پرهیز می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد شجاعت ، ترس زیاد نیست ، چرا که هر دو از یک جنس اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر مردم و دیگر چیزها را رها کنی ، موانع و مشکلات کم تری در سفر زندگی ، پیش رو خواهی داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تفاوت میان گل و علف داوری ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر روشی است که در آن هر چیزی ممکن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودت باور و اعتماد نداری ، هرکاری دلت می خواهد بکن تا احساس بهتری درباره خودت پیدا کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمی توانی مهار آنچه در بیرون می گذرد در دست گیری ، اما همیشه می توانی مهار آنچه را در درونت می گذرد در اختیار داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بخشایش است ...و عشق برای بخشیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها محدودیت و مرز ما جسم ماست . فکر را هیچ حدی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها برای تو رخ نخواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر هر اندیشه خوف انگیز صبور و دلدار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با خویش در آشتی باشی و خودت را دوست بداری ، ممکن نیست ، کارهای خود ویرانگرانه انجام دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر رابطه ای که دونفر با هم یکی شوند در نهایت دو نیمه انسان خواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطر کردن ، تنها راه جستن از خطر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود باوری از درون می جوشد نه از تاییدات و آنچه گرد آورده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر می بینی با تو بد رفتاری می شود ، حتما خودت پیام با من بد رفتاری کن را ارسال کرده ای

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران