0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویلیام جیمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذیرش آنچه رخ داده است، نخستین گام در غلبه بر پیامدهای هر گونه بدشانسی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مردم می اندیشند كه در حال اندیشیدن هستند، در حالی كه سرگرم بازآرایی و تنظیم پیشداوری ها و تعصباتشان می باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگیزه نهانی تمام كارهایی كه بیشتر مردم انجام می دهند این است كه چگونه شادی را به دست آورند، چگونه آن را نگه دارند و چگونه آن را بهبود بخشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه، والاترین و روشن ترین خواسته ی بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما آمادگی داریم تا به دلایلی، كارهای وحشیانه و به دور از تمدن انجام دهیم. تفاوت بین یك آدم خوب و یك آدم بد در برگزیدن آن دلیل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر عاقل بودن عبارت است از هنر آگاهی از اینكه نسبت به چه چیزهایی چشم پوشی كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یك دلیل برای شكست انسان وجود دارد و آن كمبود ایمان فرد به خودِ واقعی اش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه قلب شما نخواهد، به طور یقین مغزتان هرگز به چیزی باور پیدا نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژرف ترین اصل طبیعت انسان، اشتیاق و میل شدید او به قدردانی شدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشامدهای باور نكردنی و بحرانهای بزرگ به ما نشان می دهند كه سرچشمه های زندگی ما از آنچه می پنداشتیم باشكوه ترند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز ما یك دینام هزار ولتی است كه متاسفانه بیشتر از یك چراغ موشی از آن استفاده نمی كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی در جستجوی خوشبختی است نه یافتن آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی، نشانه ی تندرستی روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی نترسید، باور داشته باشید، زندگی ارزش زیستن را دارد و باورتان در آفرینش این حقیقت به شما كمك خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس باید برای تمرین، هر روز دست كم دو كار را كه از آن نفرت دارد انجام دهد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ویلیام جیمز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذیرش آنچه رخ داده است، نخستین گام در غلبه بر پیامدهای هر گونه بدشانسی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از مردم می اندیشند كه در حال اندیشیدن هستند، در حالی كه سرگرم بازآرایی و تنظیم پیشداوری ها و تعصباتشان می باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگیزه نهانی تمام كارهایی كه بیشتر مردم انجام می دهند این است كه چگونه شادی را به دست آورند، چگونه آن را نگه دارند و چگونه آن را بهبود بخشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه، والاترین و روشن ترین خواسته ی بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما آمادگی داریم تا به دلایلی، كارهای وحشیانه و به دور از تمدن انجام دهیم. تفاوت بین یك آدم خوب و یك آدم بد در برگزیدن آن دلیل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر عاقل بودن عبارت است از هنر آگاهی از اینكه نسبت به چه چیزهایی چشم پوشی كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یك دلیل برای شكست انسان وجود دارد و آن كمبود ایمان فرد به خودِ واقعی اش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه قلب شما نخواهد، به طور یقین مغزتان هرگز به چیزی باور پیدا نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژرف ترین اصل طبیعت انسان، اشتیاق و میل شدید او به قدردانی شدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشامدهای باور نكردنی و بحرانهای بزرگ به ما نشان می دهند كه سرچشمه های زندگی ما از آنچه می پنداشتیم باشكوه ترند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز ما یك دینام هزار ولتی است كه متاسفانه بیشتر از یك چراغ موشی از آن استفاده نمی كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی در جستجوی خوشبختی است نه یافتن آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی، نشانه ی تندرستی روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی نترسید، باور داشته باشید، زندگی ارزش زیستن را دارد و باورتان در آفرینش این حقیقت به شما كمك خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس باید برای تمرین، هر روز دست كم دو كار را كه از آن نفرت دارد انجام دهد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران