0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس والت ویتمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهای غارتگر دیرزمانی پیروز نخواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در كام خود فرو می برند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس والت ویتمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهای غارتگر دیرزمانی پیروز نخواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در كام خود فرو می برند.