0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی با كسانی است كه پشتكار بیشتری دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبردهای زندگی همیشه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با كسی است كه بردن را باور دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرفی را بزن كه بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس كه بتوانی امضایش كنی و چیزی را امضا كن كه بتوانی پای آن بایستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر رویداد منفی، بذر یك پیشامد پربارتر و سودمندتر كاشته می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داشته باشی كه می توانی، بی شك می توانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پندارها، فرماندهان دنیای ما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زن قشنگ و نیكو صورت در نظر زیباست، اما یك زن خوب و نیكو سیرت در قلب انسان جای دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از گرفتن، دهنده و بخشنده باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكست از آن كسانی است كه بی‌تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شكست در آنها نفوذ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان ها پیوسته از گذشته لاف می زنند، خردمندان در اندیشه حال بوده و دیوانگان، سخن آینده را به زبان می آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست كه چه می خواهید بكنید، مهم این است كه در این لحظه چه می كنید.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی با كسانی است كه پشتكار بیشتری دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبردهای زندگی همیشه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با كسی است كه بردن را باور دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرفی را بزن كه بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس كه بتوانی امضایش كنی و چیزی را امضا كن كه بتوانی پای آن بایستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر رویداد منفی، بذر یك پیشامد پربارتر و سودمندتر كاشته می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داشته باشی كه می توانی، بی شك می توانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پندارها، فرماندهان دنیای ما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك زن قشنگ و نیكو صورت در نظر زیباست، اما یك زن خوب و نیكو سیرت در قلب انسان جای دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از گرفتن، دهنده و بخشنده باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكست از آن كسانی است كه بی‌تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شكست در آنها نفوذ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان ها پیوسته از گذشته لاف می زنند، خردمندان در اندیشه حال بوده و دیوانگان، سخن آینده را به زبان می آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست كه چه می خواهید بكنید، مهم این است كه در این لحظه چه می كنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران