0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگاه ها و رویاهای خود را گرامی بدارید چون آنها کودکان روح شما  و تصویر نهایت خواسته های شما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآمد بالا و بی مسئولیتی اموری هستند که به ندرت با هم در یک نفر جمع می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دست آورد ها همه ثروت ها در ابتدا یک طرح و ایده بوده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل مقیاس واقعی هوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک هدف یک رویاست با یک ضرب العجل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چند كیلومتر بیشتر از آنچه تاكنون به آن خو گرفته‌اید، گام بردارید، دارایی افزونتری به دست خواهید آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكست یك عامل نیرو بخش است، نه یك باز دارنده؛ هر شكست بذری از موفقیت در دل دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین زمانهای سرخوردگی، چالش و ناامیدی است كه انسان با یك جهش می‌تواند برای رهایی خود برنامه‌ریزی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین مرحله انجام كار، تمایل به انجام آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه ریزی دقیق و منظم، پیمودن نیمی از راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با دشمنی زیاد بجنگی، پس از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه شروع هر موفقیتی، وجود یك نظریه یا نقطه نظر است كه خود ناشی از تصور می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه شروع هر دستاوردی، خواست و اشتیاق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهیدستی، مایه‌ی آبروریزی نیست، ولی بی‌گمان، مایه‌ی سربلندی و پشتیبانی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت كند، آنها را از خود دور می سازد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگاه ها و رویاهای خود را گرامی بدارید چون آنها کودکان روح شما  و تصویر نهایت خواسته های شما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآمد بالا و بی مسئولیتی اموری هستند که به ندرت با هم در یک نفر جمع می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دست آورد ها همه ثروت ها در ابتدا یک طرح و ایده بوده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل مقیاس واقعی هوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک هدف یک رویاست با یک ضرب العجل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چند كیلومتر بیشتر از آنچه تاكنون به آن خو گرفته‌اید، گام بردارید، دارایی افزونتری به دست خواهید آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكست یك عامل نیرو بخش است، نه یك باز دارنده؛ هر شكست بذری از موفقیت در دل دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین زمانهای سرخوردگی، چالش و ناامیدی است كه انسان با یك جهش می‌تواند برای رهایی خود برنامه‌ریزی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین مرحله انجام كار، تمایل به انجام آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنامه ریزی دقیق و منظم، پیمودن نیمی از راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با دشمنی زیاد بجنگی، پس از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه شروع هر موفقیتی، وجود یك نظریه یا نقطه نظر است كه خود ناشی از تصور می باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه شروع هر دستاوردی، خواست و اشتیاق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهیدستی، مایه‌ی آبروریزی نیست، ولی بی‌گمان، مایه‌ی سربلندی و پشتیبانی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت كند، آنها را از خود دور می سازد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران