0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بدون فکر همیشه خطرناک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرد به تنهایی می تواند افکار خود را به حقایق فیزیکی و قابل لمس تبدیل کند و یک فرد به تنهایی می تواند رویای خود را به حقیقت تبدیل کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانند چشم که برای دیدن نیاز به نور دارد ذهن ما هم برای درک کردن نیاز به ایده دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاملاً درست است که با کمک کردن به دیگران برای رسیدن به موفقیت می توانید بزرگترین موفقیت ها را در کمترین زمان بدست آورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر خود مسلط نشوید این خود بر شما مسلط خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر ها شروع همه توانگری ها هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی در انجام فرایندهای پویا و غیر یکنواخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستاورد های بزرگ حاصل فداکاری های بزرگ است و هیچگاه نتیجه خودخواهی نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابتدا فکر است که عمل می کند سپس این فکر سازماندهی می شود تا ایده ها و نقشه ها ساخته شوند. سپس این ایده ها و نقشه ها تبدیل به واقعیت می شوند. همانطور که مشاهده می کنید شروع کار با تخیل شما آغاز می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رس چیزی جز یک ذهنیت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی از انجام کاری مهارت دارد لذت می برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بدبختی هر شکستی هر اندوهی در خود دانه ای حمل می کند که در آن سودی معادل یا بیش از هزینه صرف شده نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش امری درونی است و آنرا با تلاش و تقلا و اندیشه بدست می آورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر نشوید هیچ زمانی مانند اکنون نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن نقطه آغاز همه دست آورد هاست نه یک امید، نه یک آرزو، اما یک تمایل شدید و آتشی که بر هر چیزی غلبه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اجرای رویاهای خود یک برنامه روشن و واضح تعیین کنید و بدون درنگ آنرا آغاز کنید گذشته از این که آماده هستید یا خیر.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بدون فکر همیشه خطرناک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرد به تنهایی می تواند افکار خود را به حقایق فیزیکی و قابل لمس تبدیل کند و یک فرد به تنهایی می تواند رویای خود را به حقیقت تبدیل کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانند چشم که برای دیدن نیاز به نور دارد ذهن ما هم برای درک کردن نیاز به ایده دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاملاً درست است که با کمک کردن به دیگران برای رسیدن به موفقیت می توانید بزرگترین موفقیت ها را در کمترین زمان بدست آورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر خود مسلط نشوید این خود بر شما مسلط خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر ها شروع همه توانگری ها هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی در انجام فرایندهای پویا و غیر یکنواخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستاورد های بزرگ حاصل فداکاری های بزرگ است و هیچگاه نتیجه خودخواهی نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابتدا فکر است که عمل می کند سپس این فکر سازماندهی می شود تا ایده ها و نقشه ها ساخته شوند. سپس این ایده ها و نقشه ها تبدیل به واقعیت می شوند. همانطور که مشاهده می کنید شروع کار با تخیل شما آغاز می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رس چیزی جز یک ذهنیت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی از انجام کاری مهارت دارد لذت می برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بدبختی هر شکستی هر اندوهی در خود دانه ای حمل می کند که در آن سودی معادل یا بیش از هزینه صرف شده نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش امری درونی است و آنرا با تلاش و تقلا و اندیشه بدست می آورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر نشوید هیچ زمانی مانند اکنون نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن نقطه آغاز همه دست آورد هاست نه یک امید، نه یک آرزو، اما یک تمایل شدید و آتشی که بر هر چیزی غلبه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اجرای رویاهای خود یک برنامه روشن و واضح تعیین کنید و بدون درنگ آنرا آغاز کنید گذشته از این که آماده هستید یا خیر.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران