0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 پیش از گرفتن، دهنده و بخشنده باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شكست از آن كسانی است كه بی‌تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شكست در آنها نفوذ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نادان ها پیوسته از گذشته لاف می زنند، خردمندان در اندیشه حال بوده و دیوانگان، سخن آینده را به زبان می آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست كه چه می خواهید بكنید، مهم این است كه در این لحظه چه می كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی همیشه نصیب فردی خواهد شد که از مبارزه دست نمی کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از دیدن آغاز می کنیم، بنابراین در انتخاب محیط و دوستان خود بسیار بسیار دقت نمایید چون محیط زمینی است که غذای ذهن شما از آن می روید هر غذایی که وارد مغز شما شود همان هم استخراج خواهد شد.

تعداد پ��امک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه شکست می خورید آنرا به عنوان یک پیام که می گوید نقشه شما بی عیب نبوده است قبول کنید. و طرح و نقشه خود را از دوباره بازسازی نمایید و دوباره به سمت هدفی که به شدت به آن معتقد هستید گام بردارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمایل شدید به انجام کاری دارید می توانید توانایی های افراد فوق موفق را بدست آورید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمی فکر کنید احتمالاً به یاد می آورید که هیچ چیز جز خودتان نتوانسته موفقیت را برای شما به ارمغان بیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه چیزی بدست بیاورید باید هزینه آن را بپردازید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ارزش را با موفقیت پشت سر هم بدست نیاورده است بلکه حداقل یکبار یا بیشتر شکست را تجربه کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کسی نمی تواند در مسیر تلاش و کوشش باقی بماند در حالیکه از آن کار متنفر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرد عاقل و دقیقی دیگران را بر اساس آنچه که دشمنانش درباره او می گویند مورد قضاوت قرار نمی دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توان به طبیعت حیله زد. بلکه چیزی را به شما می دهد که حاصل تلاش شماست آنهم بعد از اینکه هزینه آنرا پرداخت کردید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر افراد بزرگ موفقیت اصلی خود را یک مرحله پس از شکست بدست آورده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلایی که از فکر مردم می توان استخراج کرد بسیار بیشتر از طلایی است که در کل کره زمین وجود دارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 پیش از گرفتن، دهنده و بخشنده باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شكست از آن كسانی است كه بی‌تفاوت اجازه می‌دهند ذهنیت شكست در آنها نفوذ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نادان ها پیوسته از گذشته لاف می زنند، خردمندان در اندیشه حال بوده و دیوانگان، سخن آینده را به زبان می آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست كه چه می خواهید بكنید، مهم این است كه در این لحظه چه می كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی همیشه نصیب فردی خواهد شد که از مبارزه دست نمی کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از دیدن آغاز می کنیم، بنابراین در انتخاب محیط و دوستان خود بسیار بسیار دقت نمایید چون محیط زمینی است که غذای ذهن شما از آن می روید هر غذایی که وارد مغز شما شود همان هم استخراج خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه شکست می خورید آنرا به عنوان یک پیام که می گوید نقشه شما بی عیب نبوده است قبول کنید. و طرح و نقشه خود را از دوباره بازسازی نمایید و دوباره به سمت هدفی که به شدت به آن معتقد هستید گام بردارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمایل شدید به انجام کاری دارید می توانید توانایی های افراد فوق موفق را بدست آورید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمی فکر کنید احتمالاً به یاد می آورید که هیچ چیز جز خودتان نتوانسته موفقیت را برای شما به ارمغان بیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه چیزی بدست بیاورید باید هزینه آن را بپردازید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ارزش را با موفقیت پشت سر هم بدست نیاورده است بلکه حداقل یکبار یا بیشتر شکست را تجربه کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کسی نمی تواند در مسیر تلاش و کوشش باقی بماند در حالیکه از آن کار متنفر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرد عاقل و دقیقی دیگران را بر اساس آنچه که دشمنانش درباره او می گویند مورد قضاوت قرار نمی دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توان به طبیعت حیله زد. بلکه چیزی را به شما می دهد که حاصل تلاش شماست آنهم بعد از اینکه هزینه آنرا پرداخت کردید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر افراد بزرگ موفقیت اصلی خود را یک مرحله پس از شکست بدست آورده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلایی که از فکر مردم می توان استخراج کرد بسیار بیشتر از طلایی است که در کل کره زمین وجود دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران