0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داشته باشی می توانی ، حتما می توانی. ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت نصیب کسانی می شود که دراشتیاق رسیدن به هدف های عالی می سوزند. هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داشته باشی که می توانی , حتما می توانی . ناپلئون هیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند , آنها را از خود دور می کند . ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید. ناپلئون هیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نقطه شروع هر دستاوردی، خواست و اشتیاق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كسی كه همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت كند، آنها را از خود دور می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نبردهای زندگی همیشه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با كسی است كه بردن را باور دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همیشه حرفی را بزن كه بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس كه بتوانی امضایش كنی و چیزی را امضا كن كه بتوانی پای آن بایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر باور داشته باشی كه می توانی، بی شك می توانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ك زن قشنگ و نیكو صورت در نظر زیباست، اما یك زن خوب و نیكو سیرت در قلب انسان جای دارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است. ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داشته باشی می توانی ، حتما می توانی. ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عظمت نصیب کسانی می شود که دراشتیاق رسیدن به هدف های عالی می سوزند. هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داشته باشی که می توانی , حتما می توانی . ناپلئون هیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند , آنها را از خود دور می کند . ناپلئون هیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید. ناپلئون هیل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نقطه شروع هر دستاوردی، خواست و اشتیاق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دانستن كافی نیست، باید به دانسته خود عمل كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كسی كه همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت كند، آنها را از خود دور می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نبردهای زندگی همیشه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با كسی است كه بردن را باور دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همیشه حرفی را بزن كه بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس كه بتوانی امضایش كنی و چیزی را امضا كن كه بتوانی پای آن بایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر باور داشته باشی كه می توانی، بی شك می توانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ك زن قشنگ و نیكو صورت در نظر زیباست، اما یك زن خوب و نیكو سیرت در قلب انسان جای دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران