0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اولین شرط توفیق شهامت و بی باکی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنک را هم دوست دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یعنی خواستن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین شرط توفیق ، شهامت و بی باکی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اولین شرط توفیق شهامت و بی باکی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنک را هم دوست دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یعنی خواستن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین شرط توفیق ، شهامت و بی باکی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران