0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان با یک دست گهواره را تکان میدهند و با دست دیگر دنیا را.. ... ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا اشخاصی که تنها با طنین کلنگ گورکن از خواب غفلت بیدار می شوند. ناپلون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار تردید کردی مطمئن باش شکست میخوری ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي يك مرد هيچ شكنجه اي بالاتر از ان نيست كه به او ترحم كني... (بناپارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمی بهتر است هرگز به دنيا نيايد، تا اينكه به دنيا بيايد و اثری بر جای نگذارد. ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان خیانت همیشه در اوج اعتماد می باشد … ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اشتباه نکن .  اگر اشتباه کردی تکرار نکن . اگر تکرار کردی اعتراف نکن . اگر اعتراف کردی التماس نکن . اگر التماس کردی دیگر زندگی نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنک را هم دوست دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یعنی خواستن .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان با یک دست گهواره را تکان میدهند و با دست دیگر دنیا را.. ... ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا اشخاصی که تنها با طنین کلنگ گورکن از خواب غفلت بیدار می شوند. ناپلون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار تردید کردی مطمئن باش شکست میخوری ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي يك مرد هيچ شكنجه اي بالاتر از ان نيست كه به او ترحم كني... (بناپارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمی بهتر است هرگز به دنيا نيايد، تا اينكه به دنيا بيايد و اثری بر جای نگذارد. ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان خیانت همیشه در اوج اعتماد می باشد … ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اشتباه نکن .  اگر اشتباه کردی تکرار نکن . اگر تکرار کردی اعتراف نکن . اگر اعتراف کردی التماس نکن . اگر التماس کردی دیگر زندگی نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنک را هم دوست دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.  

تعد��د پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یعنی خواستن .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران