0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نایاب ترین چیزها صمیمیت و یگانگی است. ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در جهان یک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام ! ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به طور کلی، چیزی جز کودکان بزرگ نیستند .ناپلئون بناپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان شغلی را که ازانجام آن ناتوان است،برعهده گیرد(ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا اشخاصی که تنها با طنین کلنگ گورکن از خواب غفلت بیدار می شوند. ناپلون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون ميگويد: دنيا پر از تباهي است، نه به خاطر وجود آدمهاي بد، بلكه به خاطر سكوت آدمهاي خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين شرط كاميابي، شهامت و بي باكي است.((ناپلئون بناپارت))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون: اگر می خواهی برای حال و آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلون میگه : همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسیش ... همیشه یه چیزی رو بنویس که بتونی پاش امضاء کنی ... همیشه چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی ... پس دوست دارم به اندازه یه دنیا... امضاء ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن اگه قرار بود هر کس به اندازه دانش خود حرف بزنه چه سکوتی بر دنیا حاکم میشد... "ناپلئون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناامیدی نخستین گامی است که شخص به سوی گور خود برمیدارد. (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک یک زن آسانتر است ( ناپلئون بناپارت )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدن لبخند آنها يىكه رنج مي كشند از اشكهايشان دردناكتراست (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزهاي سخت داشتن يك دوست وفادار تجسم حقيقي خداوند است. (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نا نجیب. (ناپلئون بناپارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. (ناپلئون)

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نایاب ترین چیزها صمیمیت و یگانگی است. ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در جهان یک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام ! ناپلئون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به طور کلی، چیزی جز کودکان بزرگ نیستند .ناپلئون بناپارت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان شغلی را که ازانجام آن ناتوان است،برعهده گیرد(ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا اشخاصی که تنها با طنین کلنگ گورکن از خواب غفلت بیدار می شوند. ناپلون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون ميگويد: دنيا پر از تباهي است، نه به خاطر وجود آدمهاي بد، بلكه به خاطر سكوت آدمهاي خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين شرط كاميابي، شهامت و بي باكي است.((ناپلئون بناپارت))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون: اگر می خواهی برای حال و آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلون میگه : همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسیش ... همیشه یه چیزی رو بنویس که بتونی پاش امضاء کنی ... همیشه چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی ... پس دوست دارم به اندازه یه دنیا... امضاء ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن اگه قرار بود هر کس به اندازه دانش خود حرف بزنه چه سکوتی بر دنیا حاکم میشد... "ناپلئون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناامیدی نخستین گامی است که شخص به سوی گور خود برمیدارد. (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک یک زن آسانتر است ( ناپلئون بناپارت )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدن لبخند آنها يىكه رنج مي كشند از اشكهايشان دردناكتراست (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزهاي سخت داشتن يك دوست وفادار تجسم حقيقي خداوند است. (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نا نجیب. (ناپلئون بناپارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. (ناپلئون)

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران