0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس نادر ابراهیمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آشنایی تازه، اندوهی تازه است... مگذارید که نام شما را بدانند و به نام بخوانندتان. هر سلام، سرآغاز دردناک یک خداحافظی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ،سخن دیگری ست مرگ ،سخن ساده یی ست. ومن دیگر برای تو از نهایت ،سخن نخواهم گفت. که چه سوکورانه است تمام پایان ها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به دیگری ضرورت نیست ، حادثه است . عشق به وطن ضرورت است نه حادثه . عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرها را مطلقا نمی توان به کوه و کوهستان تبدیل کرد ، اما کوه و کوهستان را به آسانی می توانند به شهر مبدل کنند ، و این روند مصیبت زدگی انسان عصر ما است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به این فکر نکن که در برابر فاجعه ای که هنوز اتفاق نیفتاده ،چگونه عزا بگیری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان دوامِ محدود‌ِ شادی‌هایشان را باور نمی‌کنند. آن‌ها به لحظه‌های سنگین ندامت نمی‌اندیشند. برای کودکان مرگ سوغاتی‌ست که تنها به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها می‌رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا قضاوت های دیگران در باب رفتار، کردار و گفتار ما ، تو را تا این حد مضطرب و افسرده می‌کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان به سوی رهایی گریخت؛ اما بازگشت ما به اسارت نابخشودنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم سفر بودن و هم هدف بودن، ابدا به معنی شبیه بودن و شبیه شدن نیست و شبیه شدن دال بر کمال نیست بل دلیل توقف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز نخواستم از عشق افسانه ای بیافرینم، باورکن من می خواستم که با دوست داشتن زندگی کنم-کودکانه و ساده و روستایی من هرگز نمی خواستم از عشق برجی بیافرینم ،مه آلود و غمناک با پنجره های مسدود و تاریک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، از خودخواهی ها و خود پرستی ها گذشتن است اما، این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آشنایی تازه، اندوهی تازه است... مگذارید که نام شما را بدانند و به نام بخوانندتان. هر سلام، سرآغاز دردناک یک خداحافظی است .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس نادر ابراهیمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آشنایی تازه، اندوهی تازه است... مگذارید که نام شما را بدانند و به نام بخوانندتان. هر سلام، سرآغاز دردناک یک خداحافظی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ،سخن دیگری ست مرگ ،سخن ساده یی ست. ومن دیگر برای تو از نهایت ،سخن نخواهم گفت. که چه سوکورانه است تمام پایان ها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به دیگری ضرورت نیست ، حادثه است . عشق به وطن ضرورت است نه حادثه . عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرها را مطلقا نمی توان به کوه و کوهستان تبدیل کرد ، اما کوه و کوهستان را به آسانی می توانند به شهر مبدل کنند ، و این روند مصیبت زدگی انسان عصر ما است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به این فکر نکن که در برابر فاجعه ای که هنوز اتفاق نیفتاده ،چگونه عزا بگیری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان دوامِ محدود‌ِ شادی‌هایشان را باور نمی‌کنند. آن‌ها به لحظه‌های سنگین ندامت نمی‌اندیشند. برای کودکان مرگ سوغاتی‌ست که تنها به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها می‌رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا قضاوت های دیگران در باب رفتار، کردار و گفتار ما ، تو را تا این حد مضطرب و افسرده می‌کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان به سوی رهایی گریخت؛ اما بازگشت ما به اسارت نابخشودنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم سفر بودن و هم هدف بودن، ابدا به معنی شبیه بودن و شبیه شدن نیست و شبیه شدن دال بر کمال نیست بل دلیل توقف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز نخواستم از عشق افسانه ای بیافرینم، باورکن من می خواستم که با دوست داشتن زندگی کنم-کودکانه و ساده و روستایی من هرگز نمی خواستم از عشق برج�� بیافرینم ،مه آلود و غمناک با پنجره های مسدود و تاریک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، از خودخواهی ها و خود پرستی ها گذشتن است اما، این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آشنایی تازه، اندوهی تازه است... مگذارید که نام شما را بدانند و به نام بخوانندتان. هر سلام، سرآغاز دردناک یک خداحافظی است .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران