0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمان اندیشه ای درباره ی وجود است، وجودی كه از بین شخصیت های تخیلی دیده می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان دیوان سالارانه ی كارمند، اثری از ابتكار، نوآوری و آزادی عمل در میان نیست، تنها چیزی كه وجود دارد دستورها و مقررات است و این همانا دنیای فرمانبرداری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارمند، بخش كوچكی از كار عظیم اداری را كه از فهم هدف و افق آن به دور است، انجام می دهد؛ این جهانی است كه حركات در آن مكانیكی می شوند و اشخاص معنای آنچه را كه انجام می دهند، نمی دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن برای شاعر به معنای از بین بردن دیوار نازكی است كه در پس آن چیزی تغییر ناپذیر («شعر») در تاریكی پنهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی، آخرین پیروزی انسانی است كه دیگر امیدی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی در هنر، نوری است كه به ناگاه از آنچه هرگز گفته نشده است، می تابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمان هنری طنز آمیز است؛ «حقیقت» رمان نهفته، ادا نشده و ادا نشدنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طنز، آدمی را برآشفته می كند، نه برای آنكه آدمی را مسخره می كند یا بر او می تازد، بلكه از آن روی كه با آشكار ساختن جهان همچون پدیده ای دو گانه، ما را از داشتن یقین ها باز می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زشتیِ همه جا گسترده ی دنیای جدید كه بر اثر عادت از دیده پوشیده می ماند، در كوچكترین لحظات تیره بختی ما بیرحمانه ظاهر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال مطلوب مرد زن گریز، تجرد با داشتن معشوقه های بسیار است، یا ازدواج با زن محبوب بدون كودك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس متجدد  است كه خود را متجدد بنامد و همچون متجدد پذیرفته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسش بنیادی برای هر هنرمند عبارت از این است كه اثر «با ارزش» او با كدام كار آغاز می شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلب فراموشی كردن را نمی توان با وسوسه ی ساده به نیرنگ زدن، یكی پنداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشی، در عین حال بی عدالتی مطلق و آسایش مطلق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همواره بر این بوده است كه زندگینامه ی خاص خود را باز نویسد، گذشته را تغییر دهد و هم ردپای خودش و هم ردپای دیگران را پاك كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمان نویس سخنگوی هیچ كس نیست ... او حتی سخنگوی افكار خاص خودش هم نیست.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میلان کوندرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمان اندیشه ای درباره ی وجود است، وجودی كه از بین شخصیت های تخیلی دیده می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان دیوان سالارانه ی كارمند، اثری از ابتكار، نوآوری و آزادی عمل در میان نیست، تنها چیزی كه وجود دارد دستورها و مقررات است و این همانا دنیای فرمانبرداری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارمند، بخش كوچكی از كار عظیم اداری را كه از فهم هدف و افق آن به دور است، انجام می دهد؛ این جهانی است كه حركات در آن مكانیكی می شوند و اشخاص معنای آنچه را كه انجام می دهند، نمی دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن برای شاعر به معنای از بین بردن دیوار نازكی است كه در پس آن چیزی تغییر ناپذیر («شعر») در تاریكی پنهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی، آخرین پیروزی انسانی است كه دیگر امیدی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی در هنر، نوری است كه به ناگاه از آنچه هرگز گفته نشده است، می تابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمان هنری طنز آمیز است؛ «حقیقت» رمان نهفته، ادا نشده و ادا نشدنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طنز، آدمی را برآشفته می كند، نه برای آنكه آدمی را مسخره می كند یا بر او می تازد، بلكه از آن روی كه با آشكار ساختن جهان همچون پدیده ای دو گانه، ما را از داشتن یقین ها باز می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زشتیِ همه جا گسترده ی دنیای جدید كه بر اثر عادت از دیده پوشیده می ماند، در كوچكترین لحظات تیره بختی ما بیرحمانه ظاهر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمال مطلوب مرد زن گریز، تجرد با داشتن معشوقه های بسیار است، یا ازدواج با زن محبوب بدون كودك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس متجدد  است كه خود را متجدد بنامد و همچون متجدد پذیرفته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسش بنیادی برای هر هنرمند عبارت از این است كه اثر «با ارزش» او با كدام كار آغاز می شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلب فراموشی كردن را نمی توان با وسوسه ی ساده به نیرنگ زدن، یكی پنداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشی، در عین حال بی عدالتی مطلق و آسایش مطلق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همواره بر این بوده است كه زندگینامه ی خاص خود را باز نویسد، گذشته را تغییر دهد و هم ردپای خودش و هم ردپای دیگران را پاك كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمان نویس سخنگوی هیچ كس نیست ... او حتی سخنگوی افكار خاص خودش هم نیست.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران