0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میكل آنژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، با مغز نقاشي مي‌كند نه با دست. هر كه انديشه‌هايش گرفتار مسايل ديگر باشد، كارش رسوايي به بار مي‌آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كه به هوش سرشار خويش ارزش نمي‌نهد و در بند آن است كه با گرايش‌هاي كوته‌فكران سازواري [= سازگاري] داشته باشد، نزد من رتبه و جايگاهي ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دانش بيشتر و تجربه زيادتر شود، نياز به پند گرفتن كمتر مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزهاي كوچك، كمال ايجاد مي كند و كمال هم چيز كوچكي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين خطري كه ما را تهديد مي كند پايين بودن و در دسترس بودن اهدافمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين دستور زندگي اين است كه اعتماد به نفس داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا! به من آن ده كه هميشه شوقي بيش از حد توان خود براي كار كردن داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آدمي را به كمال مي رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندنظر باشيد و هدف‌هاي بزرگ تعيين كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين خطري كه بسياري از ما با آن روبرو هستيم، پايين و دست يافتني بودن اهداف‌مان است و نه بزرگ بودن و دست نايافتني بودن آنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش ندارد كه آدمی برای مبارزه كردن با كوته‌فكران، خود را آزرده سازد؛ زیرا پیروزی بر آنها هیچ ارزشی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی، هدیه ای از بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی، در روان و هوش آدمی تأثیر می‌گذارد و احساس لذت و همت به وجود می‌آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترین شرط ازدواج با یك دختر، پاكی نفس و شرافت ذاتی او است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صلح ناحق بهتر از جنگ بر حق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترین راه رسیدن به آینده، نیندیشیدن به آن است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میكل آنژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، با مغز نقاشي مي‌كند نه با دست. هر كه انديشه‌هايش گرفتار مسايل ديگر باشد، كارش رسوايي به بار مي‌آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كه به هوش سرشار خويش ارزش نمي‌نهد و در بند آن است كه با گرايش‌هاي كوته‌فكران سازواري [= سازگاري] داشته باشد، نزد من رتبه و جايگاهي ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دانش بيشتر و تجربه زيادتر شود، نياز به پند گرفتن كمتر مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزهاي كوچك، كمال ايجاد مي كند و كمال هم چيز كوچكي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين خطري كه ما را تهديد مي كند پايين بودن و در دسترس بودن اهدافمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين دستور زندگي اين است كه اعتماد به نفس داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا! به من آن ده كه هميشه شوقي بيش از حد توان خود براي كار كردن داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آدمي را به كمال مي رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندنظر باشيد و هدف‌هاي بزرگ تعيين كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين خطري كه بسياري از ما با آن روبرو هستيم، پايين و دست يافتني بودن اهداف‌مان است و نه بزرگ بودن و دست نايافتني بودن آنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش ندارد كه آدمی برای مبارزه كردن با كوته‌فكران، خود را آزرده سازد؛ زیرا پیروزی بر آنها هیچ ارزشی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی، هدیه ای از بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی، در روان و هوش آدمی تأثیر می‌گذارد و احساس لذت و همت به وجود می‌آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترین شرط ازدواج با یك دختر، پاكی نفس و شرافت ذاتی او است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صلح ناحق بهتر از جنگ بر حق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترین راه رسیدن به آینده، نیندیشیدن به آن است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران