0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میكل آنژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، سبب رسیدن به خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندنظر باشید و هدف‌های بزرگ تعیین کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم مي دانستند براي احراز مقام استادي چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از ديدن شگفتي هاي هنريم متعجب نمي شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نويدهاي دنيا فريبي بيش نيست و بهترين دستور زندگي اين است كه اعتماد به نفس داشته باشي و در پرتو سعي و تلاش خود به مقامي برسي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد بشر استعداد نقاشي دارند، اما همه حوصله ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هنري راستين، سايه‌اي از كمال ملكوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه ننگ و جنايت دوام دارد، هيچ نديدن و نشنيدن براي من پايان خوشبختي‌ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش ندارد كه آدمي براي مبارزه كردن با كوته‌فكران، خود را آزرده سازد؛ زيرا پيروزي بر آنها هيچ ارزشي ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترين شرط ازدواج با يك دختر، پاكي نفس و شرافت ذاتي او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، سبب رسيدن به خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي، در روان و هوش آدمي تأثير مي‌گذارد و احساس لذت و همت به وجود مي‌آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كنشي، هرچند هم دشوار، با خونسردي و آرامش، آسانتر به نظر مي‌رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترين راه رسيدن به آينده، نينديشيدن به آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدگاه هر نويسنده را از كتاب او و ديدگاه هر هنرمند را از هنرش مي‌توان دريافت

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میكل آنژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، سبب رسیدن به خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندنظر باشید و هدف‌های بزرگ تعیین کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم مي دانستند براي احراز مقام استادي چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از ديدن شگفتي هاي هنريم متعجب نمي شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نويدهاي دنيا فريبي بيش نيست و بهترين دستور زندگي اين است كه اعتماد به نفس داشته باشي و در پرتو سعي و تلاش خود به مقامي برسي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد بشر استعداد نقاشي دارند، اما همه حوصله ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هنري راستين، سايه‌اي از كمال ملكوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه ننگ و جنايت دوام دارد، هيچ نديدن و نشنيدن براي من پايان خوشبختي‌ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش ندارد كه آدمي براي مبارزه كردن با كوته‌فكران، خود را آزرده سازد؛ زيرا پيروزي بر آنها هيچ ارزشي ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترين شرط ازدواج با يك دختر، پاكي نفس و شرافت ذاتي او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، سبب رسيدن به خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي، در روان و هوش آدمي تأثير مي‌گذارد و احساس لذت و همت به وجود مي‌آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كنشي، هرچند هم دشوار، با خونسردي و آرامش، آسانتر به نظر مي‌رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترين راه رسيدن به آينده، نينديشيدن به آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدگاه هر نويسنده را از كتاب او و ديدگاه هر هنرمند را از هنرش مي‌توان دريافت

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران