0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میكل آنژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم . میکل آنژ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند نظر باشید و هدفهای بزرگ در پیش گیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم كه بیش از توان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آدمی را به كمال می رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی برای رویدادهای بدی كه هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! به من آن ده كه همیشه شوقی بیش از حد توان خود برای كار كردن داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد بشر استعداد نقاشی دارند، اما همه حوصله ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خطری كه ما را تهدید می كند پایین بودن و در دسترس بودن اهدافمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دانش بیشتر و تجربه زیادتر شود، نیاز به پند گرفتن كمتر می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهای كوچك، كمال ایجاد می كند و كمال هم چیز كوچكی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از دیدن شگفتی های هنریم متعجب نمی شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هنری راستین، سایه‌ای از كمال ملكوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه ننگ و جنایت دوام دارد، هیچ ندیدن و نشنیدن برای من پایان خوشبختی‌ است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس میكل آنژ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم . میکل آنژ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند نظر باشید و هدفهای بزرگ در پیش گیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم كه بیش از توان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آدمی را به كمال می رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی برای رویدادهای بدی كه هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! به من آن ده كه همیشه شوقی بیش از حد توان خود برای كار كردن داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد بشر استعداد نقاشی دارند، اما همه حوصله ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خطری كه ما را تهدید می كند پایین بودن و در دسترس بودن اهدافمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه دانش بیشتر و تجربه زیادتر شود، نیاز به پند گرفتن كمتر می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهای ��وچك، كمال ایجاد می كند و كمال هم چیز كوچكی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم می دانستند برای احراز مقام استادی چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از دیدن شگفتی های هنریم متعجب نمی شدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار هنری راستین، سایه‌ای از كمال ملكوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی كه ننگ و جنایت دوام دارد، هیچ ندیدن و نشنیدن برای من پایان خوشبختی‌ است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران