0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسي پرسيدند:« چند سال داري؟» گفت:« هجده، هفده، شايد شانزده، احتمالا پانزده...! » رندي گفت:« از عمر چرا مي دزدي؟ اين طور که تو پس  پس مي روي، به شکم مادرت باز مي گردي!»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی     زين روی دل عاشق از عرش فزون باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای برادر تو همان اندیشه ای    ما بقی خود استخوان و ریشه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسي پرسيدند:« چند سال داري؟» گفت:« هجده، هفده، شايد شانزده، احتمالا پانزده...! » رندي گفت:« از عمر چرا مي دزدي؟ اين طور که تو پس  پس مي روي، به شکم مادرت باز مي گردي!»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی     زين روی دل عاشق از عرش فزون باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای برادر تو همان اندیشه ای    ما بقی خود استخوان و ریشه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران