0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدین بلخی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی. مولانا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دمی به قلب خود گوش فرا دهی سرمد همه بزرگان خواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتشی از عشق در خود برفروز     سربه‌سر فکر و عبارت را بسوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه بی‌باکی کند در راه دوست    رهزن مردان شد و نامرد اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت عاشق زعلت ها جداست     عشق اسطرلاب اسرار خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن را چو بسیار آرایش کنند،هدف فراموش میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكدمي بالا و يك دم پست عشق    گر به در انبانم دست عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر قضاي عشق دل بنهاده‌اند    عاشقان در سيل تند افتاده‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پي هر گريه آخر خنده اي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر در طلب لقمه ناني ناني     گر در طلب گوهر كاني كاني اين نكته رمز اگر بداني داني     هر چيز كه اندر پي آني آني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین خاک،دراین پاک،به جز عشق،به جزمهر،دگرهیچ نکاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آبها ساكن شوند تا عكس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببيني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون جواب احمق آمد خامشی      این درازی در سخن چون می‌کشی؟

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدین بلخی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی. مولانا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دمی به قلب خود گوش فرا دهی سرمد همه بزرگان خواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتشی از عشق در خود برفروز     سربه‌سر فکر و عبارت را بسوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه بی‌باکی کند در راه دوست    رهزن مردان شد و نامرد اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت عاشق زعلت ها جداست     عشق اسطرلاب اسرار خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن را چو بسیار آرایش کنند،هدف فراموش میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكدمي بالا و يك دم پست عشق    گر به در انبانم دست عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر قضاي عشق دل بنهاده‌اند    عاشقان در سيل تند افتاده‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پي هر گريه آخر خنده اي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر در طلب لقمه ناني ناني     گر در طلب گوهر كاني كاني اين نكته رمز اگر بداني داني     هر چيز كه اندر پي آني آني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین خاک،دراین پاک،به جز عشق،به جزمهر،دگرهیچ نکاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آبها ساكن شوند تا عكس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببيني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون جواب احمق آمد خامشی      این درازی در سخن چون می‌کشی؟

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران