0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدین بلخی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی. مولانا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دمی به قلب خود گوش فرا دهی سرمد همه بزرگان خواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتشی از عشق در خود برفروز     سربه‌سر فکر و عبارت را بسوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه بی‌باکی کند در راه دوست    رهزن مردان شد و نامرد اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت عاشق زعلت ها جداست     عشق اسطرلاب اسرار خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن را چو بسیار آرایش کنند،هدف فراموش میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكدمي بالا و يك دم پست عشق    گر به در انبانم دست عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر قضاي عشق دل بنهاده‌اند    عاشقان در سيل تند افتاده‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پي هر گريه آخر خنده اي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر در طلب لقمه ناني ناني     گر در طلب گوهر كاني كاني اين نكته رمز اگر بداني داني     هر چيز كه اندر پي آني آني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین خاک،دراین پاک،به جز عشق،به جزمهر،دگرهیچ نکاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آبها ساكن شوند تا عكس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببيني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون جواب احمق آمد خامشی      این درازی در سخن چون می‌کشی؟

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مولانا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدین بلخی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی. مولانا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دمی به قلب خود گوش فرا دهی سرمد همه بزرگان خواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتشی از عشق در خود برفروز     سربه‌سر فکر و عبارت را بسوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه بی‌باکی کند در راه دوست    رهزن مردان شد و نامرد اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت عاشق زعلت ها جداست     عشق اسطرلاب اسرار خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن را چو بسیار آرایش کنند،هدف فراموش میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكدمي بالا و يك دم پست عشق    گر به در انبانم دست عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر قضاي عشق دل بنهاده‌اند    عاشقان در سيل تند افتاده‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پي هر گريه آخر خنده اي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر در طلب لقمه ناني ناني     گر در طلب گوهر كاني كاني اين نكته رمز اگر بداني داني     هر چيز كه اندر پي آني آني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین خاک،دراین پاک،به جز عشق،به جزمهر،دگرهیچ نکاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار آبها ساكن شوند تا عكس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببيني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون جواب احمق آمد خامشی      این درازی در سخن چون می‌کشی؟