0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز به زیبایی یك قفل بسته نیست؛ البته تا زمانی كه كسی نداند چگونه می توان آن را باز كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید آنقدر در اندیشه فرو رویم كه قدرت همه چیز از ما سلب شود؛ چرا كه اگر هدف، سلامت اندیشه های ما باشد باید بدانیم كه بیشتر اندیشه های نادرست و غلط، در عمل، جبران و اصلاح خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزهایی كه نوابغ آینده خواهند گفت، هم اكنون در وجود من و شما هست؛ منتها باید آنها را پیدا كرد و روی آنها انگشت گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگان، مردگانی هستند كه در دوران آسایش به سر می برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نیكبختی است كه باید بیمناك بود؛ هیچ چیز تهدید آمیزتر از سعادت نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی جهنم است، اما این جهنم با مطالعه تبدیل به بهشت می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده ها بزرگ به نظر می رسند، ولی وقتی كه گذشتند، می فهمیم كه ناچیز بوده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تصمیمی داشته باشید، به زودی موفق خواهید شد؛ زیرا آدمی ساخته افكار خویش است و فردا همان خواهد شد كه امروز می اندیشیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر شما هر چه باشد، شما همان هستید و محال است كه بتوانید از فكر خود بزرگتر شوید و یا از حدود فكر خویش تجاوز نمایید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت بشر این است كه در تمام عمر زحمت بكشد تا بتواند به زندگی ادامه بدهد و به زندگی ادامه بدهد تا بتواند بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه اراده و استقامت دارد، روی شكست را نمی بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نادان هستیم و شاید تا ابد نادان بمانیم، اما بتدریج چیزهایی می آموزیم كه به ما نشان می دهد به درستی نادانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه انسان هرگز نخواهد فهمید این است كه چگونه در برابر كسی كه ما را آفریده و همه چیز ما از اوست، مسئول خواهیم شد و او از ما بازخواست خواهد كرد ؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش اخلاقی بسته به تعداد وظایفی است كه انسان انجام می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت گوهر گرانبهایی است كه در برخی از قلبها روی آن خاكستر نشسته است. این پوشش نازك و كوتاه را با تبسم بزدایید تا گوهر گرانبهایی كه پنهان است، آشكار شود و با درخشش خود، روح و قلب همگان را روشن سازد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز به زیبایی یك قفل بسته نیست؛ البته تا زمانی كه كسی نداند چگونه می توان آن را باز كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید آنقدر در اندیشه فرو رویم كه قدرت همه چیز از ما سلب شود؛ چرا كه اگر هدف، سلامت اندیشه های ما باشد باید بدانیم كه بیشتر اندیشه های نادرست و غلط، در عمل، جبران و اصلاح خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزهایی كه نوابغ آینده خواهند گفت، هم اكنون در وجود من و شما هست؛ منتها باید آنها را پیدا كرد و روی آنها انگشت گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگان، مردگانی هستند كه در دوران آسایش به سر می برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نیكبختی است كه باید بیمناك بود؛ هیچ چیز تهدید آمیزتر از سعادت نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی جهنم است، اما این جهنم با مطالعه تبدیل به بهشت می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده ها بزرگ به نظر می رسند، ولی وقتی كه گذشتند، می فهمیم كه ناچیز بوده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تصمیمی داشته باشید، به زودی موفق خواهید شد؛ زیرا آدمی ساخته افكار خویش است و فردا همان خواهد شد كه امروز می اندیشیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر شما هر چه باشد، شما همان هستید و محال است كه بتوانید از فكر خود بزرگتر شوید و یا از حدود فكر خویش تجاوز نمایید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت بشر این است كه در تمام عمر زحمت بكشد تا بتواند به زندگی ادامه بدهد و به زندگی ادامه بدهد تا بتواند بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه اراده و استقامت دارد، روی شكست را نمی بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نادان هستیم و شاید تا ابد نادان بمانیم، اما بتدریج چیزهایی می آموزیم كه به ما نشان می دهد به درستی نادانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه انسان هرگز نخواهد فهمید این است كه چگونه در برابر كسی كه ما را آفریده و همه چیز ما از اوست، مسئول خواهیم شد و او از ما بازخواست خواهد كرد ؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش اخلاقی بسته به تعداد وظایفی است كه انسان انجام می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت گوهر گرانبهایی است كه در برخی از قلبها روی آن خاكستر نشسته است. این پوشش نازك و كوتاه را با تبسم بزدایید تا گوهر گرانبهایی كه پنهان است، آشكار شود و با درخشش خود، روح و قلب همگان را روشن سازد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران