0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده ها بنظر بزرگ جلوه میکنند ولی وقتیکه گذشتند می فهمیم که ناچیز بوده اند. مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح کندوست که به زنبور عسل وحی می کند . موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است . موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات مرگ بازی غایم موشک دارد. به این طریق که ناگهان از گوشه ای به در آمده گریبان شخصی را که هیچ به مرگ فکر نمی کرد می گیرد و او را با خود می برد. این است یکی از تفریحات او !!! . موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه در مقابل کسی که ما را آفریده و همه چیز ما از اوست مسوول خواهیم شد و او از ما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟ . موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که ارده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند. مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش اخلاقی ، بسته به تعداد وظایفی است که انسان انجام می دهد. مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است. موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگان، مردگانی هستند که در تعطیلات به سر می برند. موریس مترلینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت . مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است . مترلینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت . مترلینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود.هیچ چیز تهدید آمیز تر از سعادت نیست. موریس مترلینگ 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده ها بنظر بزرگ جلوه میکنند ولی وقتیکه گذشتند می فهمیم که ناچیز بوده اند. مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح کندوست که به زنبور عسل وحی می کند . موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است . موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات مرگ بازی غایم موشک دارد. به این طریق که ناگهان از گوشه ای به در آمده گریبان شخصی را که هیچ به مرگ فکر نمی کرد می گیرد و او را با خود می برد. این است یکی از تفریحات او !!! . موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه در مقابل کسی که ما را آفریده و همه چیز ما از اوست مسوول خواهیم شد و او از ما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟ . موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که ارده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند. مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش اخلاقی ، بسته به تعداد وظایفی است که انسان انجام می دهد. مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است. موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگان، مردگانی هستند که در تعطیلات به سر می برند. موریس مترلینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت . مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است . مترلینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت . مترلینگ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود.هیچ چیز تهدید آمیز تر از سعادت نیست. موریس مترلینگ 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران