0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، بهار خودسازی انسان و انس با خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنترل اهوای نفسانی در رمضان، آسانتر از همیشه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه، توجه به خدای متعال، ذكرها و دعاهایی كه در این ماه غالباً دلها به آنها متمایل و متوجه می‏شوند، جزو سفره‏ی ضیافت الهی است؛ از این سفره حداكثر استفاده را بكنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاهای ماه رمضان، به انسان نورانیت مضاعفی می‏بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه شعبان دالان و دهلیز ماه رمضان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رجب، بیشتر ماه نماز است؛ شعبان، بیشتر ماه دعا و روزه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه شعبان، ماه دعا و ماه عبادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه شعبان یكی از فرصتهای مغتنمی است كه در اختیار ماست.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، بهار خودسازی انسان و انس با خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنترل اهوای نفسانی در رمضان، آسانتر از همیشه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه، توجه به خدای متعال، ذكرها و دعاهایی كه در این ماه غالباً دلها به آنها متمایل و متوجه می‏شوند، جزو سفره‏ی ضیافت الهی است؛ از این سفره حداكثر استفاده را بكنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاهای ماه رمضان، به انسان نورانیت مضاعفی می‏بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه شعبان دالان و دهلیز ماه رمضان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رجب، بیشتر ماه نماز است؛ شعبان، بیشتر ماه دعا و روزه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه شعبان، ماه دعا و ماه عبادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه شعبان یكی از فرصتهای مغتنمی است كه در اختیار ماست.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران