0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام بزرگوار ما به بركت محرم و با همین تحلیل و منطق، خون را بر شمشیر پیروز كرد. این یك نمونه است كه شما دیدید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم است هنوز بالغ نبودم كه اعمال روز عرفه را بجا می‏آوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه یك فرصت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روز دعا و توسل و تضرع است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه را قدر بدانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای امام حسین در عرفه، یا همین دعای ابی‏حمزه، یا آن مناجات شعبانیه، اینها در زبان عرب، جزو زیباترین متنهای ادبی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقیقت بركات عظیم روز عرفه آن را به معنای یك روز عید و بركت و رحمت از طرف پروردگار به ما معرفی می‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدازظهر روز عرفه یكی از ساعات بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی است؛ از خدای متعال عذرخواهی كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بركت روزه و توجه و خشوعی كه لازمه‏ی روزه است، فرصت و توفیق كار نیك برای انسان وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه به ما كمك می‏كند تا باتقوا شویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، ماه ذخیره‏سازی تقواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، ماه كفّ‏نفس و خویشتنداری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همه‏ی شما عزیزان را به توجه به دعا در این ایام، توجه به نماز، اقبال به روزه و استفاده‏ی از روزها و شبهای ماه رمضان دعوت می‏كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه مبارك رمضان ماه ضیافت و رحمت الهی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، فرصت عروج و اعتلای روح انسان است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام بزرگوار ما به بركت محرم و با همین تحلیل و منطق، خون را بر شمشیر پیروز كرد. این یك نمونه است كه شما دیدید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم است هنوز بالغ نبودم كه اعمال روز عرفه را بجا می‏آوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه یك فرصت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه، روز دعا و توسل و تضرع است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عرفه را قدر بد��نید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای امام حسین در عرفه، یا همین دعای ابی‏حمزه، یا آن مناجات شعبانیه، اینها در زبان عرب، جزو زیباترین متنهای ادبی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقیقت بركات عظیم روز عرفه آن را به معنای یك روز عید و بركت و رحمت از طرف پروردگار به ما معرفی می‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدازظهر روز عرفه یكی از ساعات بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی است؛ از خدای متعال عذرخواهی كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بركت روزه و توجه و خشوعی كه لازمه‏ی روزه است، فرصت و توفیق كار نیك برای انسان وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه به ما كمك می‏كند تا باتقوا شویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، ماه ذخیره‏سازی تقواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، ماه كفّ‏نفس و خویشتنداری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همه‏ی شما عزیزان را به توجه به دعا در این ایام، توجه به نماز، اقبال به روزه و استفاده‏ی از روزها و شبهای ماه رمضان دعوت می‏كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه مبارك رمضان ماه ضیافت و رحمت الهی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، فرصت عروج و اعتلای روح انسان است.