0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ى آحاد مردم باید وظیفه ى امر کردن به کارهاى خوب و نهى کردن از کار بد را براى خود قایل باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امر به معروف، مرحله ى قبل از عمل، قلب انسان است. اگر انسان بخواهد صادقانه به معروف امر کند، باید خود به آن معروف دلبسته باشد؛ والّا صادقانه نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانان در محیط خودشان، امر به معروف و نهى از منکر کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر هم جزو مهمترین مسائلى است که جوانها باید به آن اهتمام کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر که یکى از ارکان اساسى اسلام و ضامن برپاداشتن همه ى فرایض اسلامى است، باید در جامعه ى ما احیا شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر را اقامه کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج، یك حركت عبادى خالصِ عمیق - خضوع، خشوع، ذكر، عبادت، تضرع و توسل - و با حالت اجتماع است. در كنار هم قرار دادن این دو چیز، مسئله را خیلى پُرمعنا مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج یك واجب استثنایى و یك مراسم عجیب و پُر رمز و راز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد برائت مسلمانان در حج، فریاد برائت از استكبار جهانى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج و اجتماع عظیم بر گرد خانه‏ى توحید، باید مظاهر شرك را نفى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مى‏تواند روح توحید را در دلها زنده كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مى‏تواند دلبستگیهاى اسارت‏آفرین را از دلها بشوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مظهر توحید، و كعبه خانه‏ى توحید است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج برترین جایگاه برائت از مشركین شناخته شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج یك آبشار جارى و یك شط عظیم شستشوى معنوى و روحى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانى كه به حج مى‏روند و مى‏آیند واقعاً باید مثل كسانى باشند كه «یوم ولدته امّه»؛ پاكیزه‏ى پاكیزه شده باشند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ى آحاد مردم باید وظیفه ى امر کردن به کارهاى خوب و نهى کردن از کار بد را براى خود قایل باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امر به معروف، مرحله ى قبل از عمل، قلب انسان است. اگر انسان بخواهد صادقانه به معروف امر کند، باید خود به آن معروف دلبسته باشد؛ والّا صادقانه نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانان در محیط خودشان، امر به معروف و نهى از منکر کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر هم جزو مهمترین مسائلى است که جوانها باید به آن اهتمام کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر که یکى از ارکان اساسى اسلام و ضامن برپاداشتن همه ى فرایض اسلامى است، باید در جامعه ى ما احیا شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر را اقامه کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج، یك حركت عبادى خالصِ عمیق - خضوع، خشوع، ذكر، عبادت، تضرع و توسل - و با حالت اجتماع است. در كنار هم قرار دادن این دو چیز، مسئله را خیلى پُرمعنا مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج یك واجب استثنایى و یك مراسم عجیب و پُر رمز و راز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد برائت مسلمانان در حج، فریاد برائت از استكبار جهانى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج و اجتماع عظیم بر گرد خانه‏ى توحید، باید مظاهر شرك را نفى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مى‏تواند روح توحید را در دلها زنده كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مى‏تواند دلبستگیهاى اسارت‏آفرین را از دلها بشوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مظهر توحید، و كعبه خانه‏ى توحید است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج برترین جایگاه برائت از مشركین شناخته شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج یك آبشار جارى و یك شط عظیم شستشوى معنوى و روحى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانى كه به حج مى‏روند و مى‏آیند واقعاً باید مثل كسانى باشند كه «یوم ولدته امّه»؛ پاكیزه‏ى پاكیزه شده باشند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران