0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ى آحاد مردم باید وظیفه ى امر کردن به کارهاى خوب و نهى کردن از کار بد را براى خود قایل باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امر به معروف، مرحله ى قبل از عمل، قلب انسان است. اگر انسان بخواهد صادقانه به معروف امر کند، باید خود به آن معروف دلبسته باشد؛ والّا صادقانه نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانان در محیط خودشان، امر به معروف و نهى از منکر کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر هم جزو مهمترین مسائلى است که جوانها باید به آن اهتمام کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر که یکى از ارکان اساسى اسلام و ضامن برپاداشتن همه ى فرایض اسلامى است، باید در جامعه ى ما احیا شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر را اقامه کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج، یك حركت عبادى خالصِ عمیق - خضوع، خشوع، ذكر، عبادت، تضرع و توسل - و با حالت اجتماع است. در كنار هم قرار دادن این دو چیز، مسئله را خیلى پُرمعنا مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج یك واجب استثنایى و یك مراسم عجیب و پُر رمز و راز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد برائت مسلمانان در حج، فریاد برائت از استكبار جهانى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج و اجتماع عظیم بر گرد خانه‏ى توحید، باید مظاهر شرك را نفى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مى‏تواند روح توحید را در دلها زنده كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مى‏تواند دلبستگیهاى اسارت‏آفرین را از دلها بشوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مظهر توحید، و كعبه خانه‏ى توحید است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج برترین جایگاه برائت از مشركین شناخته شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج یك آبشار جارى و یك شط عظیم شستشوى معنوى و روحى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانى كه به حج مى‏روند و مى‏آیند واقعاً باید مثل كسانى باشند كه «یوم ولدته امّه»؛ پاكیزه‏ى پاكیزه شده باشند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ى آحاد مردم باید وظیفه ى امر کردن به کارهاى خوب و نهى کردن از کار بد را براى خود قایل باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امر به معروف، مرحله ى قبل از عمل، قلب انسان است. اگر انسان بخواهد صادقانه به معروف امر کند، باید خود به آن معروف دلبسته باشد؛ والّا صادقانه نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانان در محیط خودشان، امر به معروف و نهى از منکر کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر هم جزو مهمترین مسائلى است که جوانها باید به آن اهتمام کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر که یکى از ارکان اساسى اسلام و ضامن برپاداشتن همه ى فرایض اسلامى است، باید در جامعه ى ما احیا شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف و نهى از منکر را اقامه کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج، یك حركت عبادى خالصِ عمیق - خضوع، خشوع، ذكر، عبادت، تضرع و توسل - و با حالت اجتماع است. در كنار هم قرار دادن این دو چیز، مسئله را خیلى پُرمعنا مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج یك واجب استثنایى و یك مراسم عجیب و پُر رمز و راز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد برائت مسلمانان در حج، فریاد برائت از استكبار جهانى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج و اجتماع عظیم بر گرد خانه‏ى توحید، باید مظاهر شرك را نفى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مى‏تواند روح توحید را در دلها زنده كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مى‏تواند دلبستگیهاى اسارت‏آفرین را از دلها بشوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج مظهر توحید، و كعبه خانه‏ى توحید است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج برترین جایگاه برائت از مشركین شناخته شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حج یك آبشار جارى و یك شط عظیم شستشوى معنوى و روحى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانى كه به حج مى‏روند و مى‏آیند واقعاً باید مثل كسانى باشند كه «یوم ولدته امّه»؛ پاكیزه‏ى پاكیزه شده باشند.