0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت داشته باشند، متوجه مسأله تهاجم فرهنگی خواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برنامه های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خلاصه می کنم اول: جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم: مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤثرترین سلاح بین‌‌المللى علیه دشمنان و مخالفین، سلاح تبلیغات است؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جنگ روانى و آنچه که امروز به او جنگ نرم گفته میشود در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهاى معنوى مى‌‌آید که آنها را منهدم کند؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکى از ابزارها در جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت به یکدیگر بدبین کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ نرم یعنى ایجاد تردید در دلها و ذهنهاى مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یک جامعه، اساس هویت آن جامعه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یک سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به عنوان یک مهندسی سیستم باید انجام پذیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین جنگ نرم،کافی است هواداران جبهه حق بیدارباشندو بیکار ننشینند چراکه زبان حق همیشه مؤثرتراز زبان باطل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ نرم، صحنه رویارویی دروغ های بزرگ باواقعیت های تردیدناپذیراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید…. چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید…

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت داشته باشند، متوجه مسأله تهاجم فرهنگی خواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برنامه های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خلاصه می کنم اول: جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم: مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤثرترین سلاح بین‌‌المللى علیه دشمنان و مخالفین، سلاح تبلیغات است؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جنگ روانى و آنچه که امروز به او جنگ نرم گفته میشود در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهاى معنوى مى‌‌آید که آنها را منهدم کند؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکى از ابزارها در جنگ نرم این است که مردم را در یک جامعه نسبت به یکدیگر بدبین کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ نرم یعنى ایجاد تردید در دلها و ذهنهاى مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یک جامعه، اساس هویت آن جامعه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یک سیستم است و دارای انواع و اجزائی است و مهندسی فرهنگ به عنوان یک مهندسی سیستم باید انجام پذیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین جنگ نرم،کافی است هواداران جبهه حق بیدارباشندو بیکار ننشینند چراکه زبان حق همیشه مؤثرتراز زبان باطل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ نرم، صحنه رویارویی دروغ های بزرگ باواقعیت های تردیدناپذیراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید…. چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید…

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران