0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبری:آنچه مهم است حفظ راه شهداست،یعنی پاسداری از خون شهدا،این وظیفه اول ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده بدست بیاورد به برکت خون این جوانان شهیداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تهاجم معنوی ، تهاجم فرهنگی ، تهاجم نرم، شما دشمن را در مقابل چشمتان نمی بینید هوشیاری لازم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یک ملت است که می تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز، توانا، عالم، فناور، نوآور و دارای آبروی جهانی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ مایه اصلی هویت ملت هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهاجم فرهنگی انجام می گیرد تا فرهنگ خودی را ریشه کن کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تهاجم فرهنگی، هدف، ریشه کن کردن فرهنگ ملّی و ازبین بردن آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گستره تهاجم فرهنگیِ جبهه استکبار، همه کشورهای دنیا است اما در این تهاجم مهمترین هدف، نظام جمهوری اسلامی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکی نیست که امروز امواج تبلیغاتی پیچیده و درهم تنیده ی عالم، علیه اسلام متمرکز شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف از عملیات روانی دشمن، تضعیف روحیه ملت ایران و نشانه ای از استیصال دولتمردان آمریکایی است،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعه باید مدرن ترین شیوه های تبلیغ را برای رساندن پیام حق خود به دیگران مورد استفاده قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مقابله اصولی و برنامه ریزی شده با این تهاجم دشمن، لازم است مدیریت متمرکز و هدایت کننده ای در امور فرهنگی به وجود آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون فرهنگ اسلام ناب که انقلاب اسلامی براساس آن بنیان نهاده شده است، دقیقاً هدف تهاجم دشمنان اسلام قراردارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان جمهوری اسلامی ایران باورهای سیاسی و دینی و نیز عادات حسنه ملت ما را با تکیه بر ابزارهای فرهنگی هدف گیری کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقابله آمریکا با جمهوری اسلامی ایران عملاً در استمرار جنگ روانی با نظام و ملت ایران، معنا پیدا می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار فرهنگی در ایران اسلامی مسأله ای است که نمی توان لحظه ای از آن غفلت کرد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبری:آنچه مهم است حفظ راه شهداست،یعنی پاسداری از خون شهدا،این وظیفه اول ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده بدست بیاورد به برکت خون این جوانان شهیداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تهاجم معنوی ، تهاجم فرهنگی ، تهاجم نرم، شما دشمن را در مقابل چشمتان نمی بینید هوشیاری لازم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یک ملت است که می تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز، توانا، عالم، فناور، نوآور و دارای آبروی جهانی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ مایه اصلی هویت ملت هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهاجم فرهنگی انجام می گیرد تا فرهنگ خودی را ریشه کن کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تهاجم فرهنگی، هدف، ریشه کن کردن فرهنگ ملّی و ازبین بردن آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گستره تهاجم فرهنگیِ جبهه استکبار، همه کشورهای دنیا است اما در این تهاجم مهمترین هدف، نظام جمهوری اسلامی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکی نیست که امروز امواج تبلیغاتی پیچیده و درهم تنیده ی عالم، علیه اسلام متمرکز شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف از عملیات روانی دشمن، تضعیف روحیه ملت ایران و نشانه ای از استیصال دولتمردان آمریکایی است،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیعه باید مدرن ترین شیوه های تبلیغ را برای رساندن پیام حق خود به دیگران مورد استفاده قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مقابله اصولی و برنامه ریزی شده با این تهاجم دشمن، لازم است مدیریت متمرکز و هدایت کننده ای در امور فرهنگی به وجود آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون فرهنگ اسلام ناب که انقلاب اسلامی براساس آن بنیان نهاده شده است، دقیقاً هدف تهاجم دشمنان اسلام قراردارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان جمهوری اسلامی ایران باورهای سیاسی و دینی و نیز عادات حسنه ملت ما را با تکیه بر ابزارهای فرهنگی هدف گیری کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقابله آمریکا با جمهوری اسلامی ایران عملاً در استمرار جنگ روانی با نظام و ملت ایران، معنا پیدا می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار فرهنگی در ایران اسلامی مسأله ای است که نمی توان لحظه ای از آن غفلت کرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران