0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ این فداکاری, من در جایی سراغ ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ همه جا چیزی شبیه بسیج هست, تنها به این درخشندگی, به این فراگیری, به این زیبایی, به این فداکاری, من در جایی سراغ ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیج, یعنی نیروی کارآمد کشور برای همة میدانها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ فرزندان بسیحی‌ام با حضور خود در هر صحنه‌ای که لازم است دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ تا وقتی که این کشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد, به نیروهای بسیج, به انگیزة بسیح به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ انکار بسیج و بی‌احترامی به آن یا نابخردانه است یا خائنانه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ اگر بسیج در دوران پس از جنگ نبود و اگر امروز هم نباشد, کمیت این انقلاب و این نظام واهمة حرکتهای سازندة این کشور لنگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ انکار بسیج, انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ نیروهای نظامی و بسیجی ما مؤمن و با اخلاصند و به عنوان پشتوانه‌ای که هیچ خدشه‌ای در آن راه ندارد, محسوب می‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ شما جوانان بسیجی و سپاهی و جوانان مؤمن آگاهی را با احساس مسئولیت و شور و شعور همراه کردید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ پیوند میان بسیجیان عزیز و حضرت ولی عصر (ارواحناه و فداه) مهدی موعود عزیز یک پیوند ناگسستنی و همیشگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ـ‌ بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه‌ای است که اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحناه و فداه) و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت بالاترین پاداش و مزد فی سبیل الله است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شهید پرچمی برای استقلال و شرف این ملت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمک شناسی حق شهدا این است که در راهی که آن ها باز کرده اند،حرکت کنیم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ این فداکاری, من در جایی سراغ ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ همه جا چیزی شبیه بسیج هست, تنها به این درخشندگی, به این فراگیری, به این زیبایی, به این فداکاری, من در جایی سراغ ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیج, یعنی نیروی کارآمد کشور برای همة میدانها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ فرزندان بسیحی‌ام با حضور خود در هر صحنه‌ای که لازم است دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ تا وقتی که این کشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد, به نیروهای بسیج, به انگیزة بسیح به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ انکار بسیج و بی‌احترامی به آن یا نابخردانه است یا خائنانه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ اگر بسیج در دوران پس از جنگ نبود و اگر امروز هم نباشد, کمیت این انقلاب و این نظام واهمة حرکتهای سازندة این کشور لنگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ انکار بسیج, انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ نیروهای نظامی و بسیجی ما مؤمن و با اخلاصند و به عنوان پشتوانه‌ای که هیچ خدشه‌ای در آن راه ندارد, محسوب می‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ شما جوانان بسیجی و سپاهی و جوانان مؤمن آگاهی را با احساس مسئولیت و شور و شعور همراه کردید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ پیوند میان بسیجیان عزیز و حضرت ولی عصر (ارواحناه و فداه) مهدی موعود عزیز یک پیوند ناگسستنی و همیشگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ـ‌ بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه‌ای است که اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحناه و فداه) و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت بالاترین پاداش و مزد فی سبیل الله است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شهید پرچمی برای استقلال و شرف این ملت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمک شناسی حق شهدا این است که در راهی که آن ها باز کرده اند،حرکت کنیم.