0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ این فداکاری, من در جایی سراغ ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ همه جا چیزی شبیه بسیج هست, تنها به این درخشندگی, به این فراگیری, به این زیبایی, به این فداکاری, من در جایی سراغ ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیج, یعنی نیروی کارآمد کشور برای همة میدانها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ فرزندان بسیحی‌ام با حضور خود در هر صحنه‌ای که لازم است دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ تا وقتی که این کشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد, به نیروهای بسیج, به انگیزة بسیح به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ انکار بسیج و بی‌احترامی به آن یا نابخردانه است یا خائنانه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ اگر بسیج در دوران پس از جنگ نبود و اگر امروز هم نباشد, کمیت این انقلاب و این نظام واهمة حرکتهای سازندة این کشور لنگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ انکار بسیج, انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ نیروهای نظامی و بسیجی ما مؤمن و با اخلاصند و به عنوان پشتوانه‌ای که هیچ خدشه‌ای در آن راه ندارد, محسوب می‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ شما جوانان بسیجی و سپاهی و جوانان مؤمن آگاهی را با احساس مسئولیت و شور و شعور همراه کردید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ پیوند میان بسیجیان عزیز و حضرت ولی عصر (ارواحناه و فداه) مهدی موعود عزیز یک پیوند ناگسستنی و همیشگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ـ‌ بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه‌ای است که اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحناه و فداه) و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت بالاترین پاداش و مزد فی سبیل الله است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شهید پرچمی برای استقلال و شرف این ملت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمک شناسی حق شهدا این است که در راهی که آن ها باز کرده اند،حرکت کنیم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ این فداکاری, من در جایی سراغ ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ همه جا چیزی شبیه بسیج هست, تنها به این درخشندگی, به این فراگیری, به این زیبایی, به این فداکاری, من در جایی سراغ ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیج, یعنی نیروی کارآمد کشور برای همة میدانها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ فرزندان بسیحی‌ام با حضور خود در هر صحنه‌ای که لازم است دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ تا وقتی که این کشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد, به نیروهای بسیج, به انگیزة بسیح به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ انکار بسیج و بی‌احترامی به آن یا نابخردانه است یا خائنانه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ اگر بسیج در دوران پس از جنگ نبود و اگر امروز هم نباشد, کمیت این انقلاب و این نظام واهمة حرکتهای سازندة این کشور لنگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ انکار بسیج, انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ نیروهای نظامی و بسیجی ما مؤمن و با اخلاصند و به عنوان پشتوانه‌ای که هیچ خدشه‌ای در آن راه ندارد, محسوب می‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ شما جوانان بسیجی و سپاهی و جوانان مؤمن آگاهی را با احساس مسئولیت و شور و شعور همراه کردید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ پیوند میان بسیجیان عزیز و حضرت ولی عصر (ارواحناه و فداه) مهدی موعود عزیز یک پیوند ناگسستنی و همیشگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ـ‌ بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه‌ای است که اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحناه و فداه) و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهادت بالاترین پاداش و مزد فی سبیل الله است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شهید پرچمی برای استقلال و شرف این ملت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمک شناسی حق شهدا این است که در راهی که آن ها باز کرده اند،حرکت کنیم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران