0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب ما كه پيروز شد، به بركت صفا و خلوص و اخلاص و كار براي خدا و بلند شدن از سر منافع مادي و شخصي بود. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه ما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي احساس هويت كرد؛ يعني شخصيت خودش را باز يافت. ما به عنوان جزء نود و نهم در امواج جهاني غرق و گم بوديم؛ انقلاب ما را زنده كرد و به ما شخصيت داد. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب زنده است و به همين دليل دشمن هم دارد. همچنانكه پيروزى انقلاب و ولادت آن يا مقاومت دشمنان رو به رو شد، تداوم انقلاب ، بر پا ماندن و اثر بخش شدن آن با دشمن و دشمنيها مواجه است . مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه كه دنياى اسلام از ما ملت ايران توقع دارد اين است كه ما پرچم اسلام را - كه پرچم عزت امت اسلامى است و ما آن را بر افراشته ايم - محكم نگه داريم. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بيدارى در دنياى اسلام و مجد و عظمت و پيشرفت كشور ما و مردم ما، محصول كلمه‏ى طيبه و شجره‏ى طيبه‏ى "جمهورى اسلامى" است. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظام جمهورى اسلامى بر اساس منطق عقلانى و متكى بر قدرت معنوى ، ضمن دفاع از هويت ملى و اسلامى و حقوق ملت خود، هيچ گاه از آرمانهاى والاى انقلاب دست بر نخواهد داشت . مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 جمهورى اسلامى ايران همت خود را بر استفاده مناسب و صحيح از فرصتها قرار داده لذا بر مردم سالارى دينى پاى مى فشارد و از اين حكم اسلام عدول نخواهد كرد. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظام جمهورى اسلامى نمونه اى از قدرت معنوى است كه عنصر اصلى آن مردم و دفاع از ارزشهاست . مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیجی یعنی علی که تمام وجودش وقف اسلام بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیاری از پیشرفتها و موفقیتهای نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف مرهون تفکر و میل بسیجی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ هریک از آحاد قشرهای مختلف جامعه که دارای روحیة حساس مسئولیت و ایمان باشد, بسیجی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیاری از پیشرفتهای کشور مرهون تفکر بسیجی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ دانشجوی بسیجی دشمن کمین گرفته  را از یاد نمی‌برد و غافلانه خو و دانشگاه و کشورش را به دست تطاول دشمن نمی‌سپرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ ایمان عاشقانه, ایمان عمیق, ایمان توأم با عواطف که از خصوصیات ملت ایران است باعث درخشان شدن بسیج شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیج, اختصاص به یک منطقة جغرافیایی ویک منطقة انسانی و طبقاتی و قشری ندارد, همه جا هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ نیروی عظیم بسیج مردمی است, این بسیج در همة قشرها هست.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب ما كه پيروز شد، به بركت صفا و خلوص و اخلاص و كار براي خدا و بلند شدن از سر منافع مادي و شخصي بود. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه ما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي احساس هويت كرد؛ يعني شخصيت خودش را باز يافت. ما به عنوان جزء نود و نهم در امواج جهاني غرق و گم بوديم؛ انقلاب ما را زنده كرد و به ما شخصيت داد. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب زنده است و به همين دليل دشمن هم دارد. همچنانكه پيروزى انقلاب و ولادت آن يا مقاومت دشمنان رو به رو شد، تداوم انقلاب ، بر پا ماندن و اثر بخش شدن آن با دشمن و دشمنيها مواجه است . مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه كه دنياى اسلام از ما ملت ايران توقع دارد اين است كه ما پرچم اسلام را - كه پرچم عزت امت اسلامى است و ما آن را بر افراشته ايم - محكم نگه داريم. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بيدارى در دنياى اسلام و مجد و عظمت و پيشرفت كشور ما و مردم ما، محصول كلمه‏ى طيبه و شجره‏ى طيبه‏ى "جمهورى اسلامى" است. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظام جمهورى اسلامى بر اساس منطق عقلانى و متكى بر قدرت معنوى ، ضمن دفاع از هويت ملى و اسلامى و حقوق ملت خود، هيچ گاه از آرمانهاى والاى انقلاب دست بر نخواهد داشت . مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 جمهورى اسلامى ايران همت خود را بر استفاده مناسب و صحيح از فرصتها قرار داده لذا بر مردم سالارى دينى پاى مى فشارد و از اين حكم اسلام عدول نخواهد كرد. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظام جمهورى اسلامى نمونه اى از قدرت معنوى است كه عنصر اصلى آن مردم و دفاع از ارزشهاست . مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیجی یعنی علی که تمام وجودش وقف اسلام بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیاری از پیشرفتها و موفقیتهای نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف مرهون تفکر و میل بسیجی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ هریک از آحاد قشرهای مختلف جامعه که دارای روحیة حساس مسئولیت و ایمان باشد, بسیجی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیاری از پیشرفتهای کشور مرهون تفکر بسیجی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ دانشجوی بسیجی دشمن کمین گرفته  را از یاد نمی‌برد و غافلانه خو و دانشگاه و کشورش را به دست تطاول دشمن نمی‌سپرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ ایمان عاشقانه, ایمان عمیق, ایمان توأم با عواطف که از خصوصیات ملت ایران است باعث درخشان شدن بسیج شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ بسیج, اختصاص به یک منطقة جغرافیایی ویک منطقة انسانی و طبقاتی و قشری ندارد, همه جا هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ نیروی عظیم بسیج مردمی است, این بسیج در همة قشرها هست.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران