0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد است ،مشکل در توزیع نامناسب آن هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك دروغ ممكن است دنيا را دور بزند و به جاي اولش برگردد؛ اما در همين مدت، يك حقيقت هنوز دارد بند كفش هاي خود را مي بندد تا حركت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت بین حرف راست و حرف تقریبا راست مثل تفاوت صاعقه است با کرم شبتاب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگان به كارهای كوچك و بی اهمیت بسیار زود رسیدگی می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به 18 سالگی می رسیدیم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد است ،مشکل در توزیع نامناسب آن هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك دروغ ممكن است دنيا را دور بزند و به جاي اولش برگردد؛ اما در همين مدت، يك حقيقت هنوز دارد بند كفش هاي خود را مي بندد تا حركت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت بین حرف راست و حرف تقریبا راست مثل تفاوت صاعقه است با کرم شبتاب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگان به كارهای كوچك و بی اهمیت بسیار زود رسیدگی می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به 18 سالگی می رسیدیم.