0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد است ،مشکل در توزیع نامناسب آن هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك دروغ ممكن است دنيا را دور بزند و به جاي اولش برگردد؛ اما در همين مدت، يك حقيقت هنوز دارد بند كفش هاي خود را مي بندد تا حركت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت بین حرف راست و حرف تقریبا راست مثل تفاوت صاعقه است با کرم شبتاب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگان به كارهای كوچك و بی اهمیت بسیار زود رسیدگی می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به 18 سالگی می رسیدیم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد است ،مشکل در توزیع نامناسب آن هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك دروغ ممكن است دنيا را دور بزند و به جاي اولش برگردد؛ اما در همين مدت، يك حقيقت هنوز دارد بند كفش هاي خود را مي بندد تا حركت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت بین حرف راست و حرف تقریبا راست مثل تفاوت صاعقه است با کرم شبتاب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگان به كارهای كوچك و بی اهمیت بسیار زود رسیدگی می ك��ند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به 18 سالگی می رسیدیم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران