0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راه براي درك هر چیز ، تجربه‌ كردن آن است.چون با حدس و گمان هیچوقت دانا نخواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هركس به اندازه ي روشني و تاري قلب او، روشن يا تار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي نكن به يك خوك آواز خواندن ياد بدهي؛ هم وقت خودت را هدر مي دهي و هم خوك را اذيت مي كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان براي كسب محبت دست به خيلي كارها مي زند؛ اما براي تحريك حسادت ديگران هر كاري كه از دستش ساخته باشد، انجام مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز پيشرفت در آغاز كردن است. راز آغاز كردن در آن است كه وظايف سخت و پيچيده ي خود را به وظايف كوچكي كه قابل مديريت كردن باشند، بشكنيد و سپس از نخستين آنها آغاز كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيست سال بعد، بابت كارهايي كه نكرده اي بيشتر افسوس مي خوري تا بابت كارهايي كه كرده اي. بنابراين، روحيه تسليم پذيري را كنار بگذار، از حاشيه امنيت بيرون بيا، جستجو كن، بگرد، آرزو كن و كشف كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه نتواند خود را مهار كند، بدون شك قادر به مهار ديگران هم نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است دهانت را ببندي و احمق بنظر برسي، تا اينكه بازش كني و همه بفهمند كه به راستي احمقي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت حس ترس را تجربه و کشف نمیکردم.این حس لحظه هایم را خراب و شادیم را از بین میبرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسها تنها، همانند دوست هستند. همانطوري كه گرگ ها به سگ ها شباهت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، چيزي جز مبارزه ميان عاطفه و عقل نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگي، انتشار بوي گل بنفشه به ته كفش است كه لگدمالش كرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بهترین ایده منتظر نمان ، ایده بهتر را انجام بده ، بهترین نیز به دنبال آن خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عينک سبزی است که با آن انسان کاه را يونجه می‌بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جوانتر بودم همه چيز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد يا نه!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راه براي درك هر چیز ، تجربه‌ كردن آن است.چون با حدس و گمان هیچوقت دانا نخواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هركس به اندازه ي روشني و تاري قلب او، روشن يا تار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي نكن به يك خوك آواز خواندن ياد بدهي؛ هم وقت خودت را هدر مي دهي و هم خوك را اذيت مي كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان براي كسب محبت دست به خيلي كارها مي زند؛ اما براي تحريك حسادت ديگران هر كاري كه از دستش ساخته باشد، انجام مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز پيشرفت در آغاز كردن است. راز آغاز كردن در آن است كه وظايف سخت و پيچيده ي خود را به وظايف كوچكي كه قابل مديريت كردن باشند، بشكنيد و سپس از نخستين آنها آغاز كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيست سال بعد، بابت كارهايي كه نكرده اي بيشتر افسوس مي خوري تا بابت كارهايي كه كرده اي. بنابراين، روحيه تسليم پذيري را كنار بگذار، از حاشيه امنيت بيرون بيا، جستجو كن، بگرد، آرزو كن و كشف كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه نتواند خود را مهار كند، بدون شك قادر به مهار ديگران هم نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است دهانت را ببندي و احمق بنظر برسي، تا اينكه بازش كني و همه بفهمند كه به راستي احمقي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچوقت حس ترس را تجربه و کشف نمیکردم.این حس لحظه هایم را خراب و شادیم را از بین میبرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسها تنها، همانند دوست هستند. همانطوري كه گرگ ها به سگ ها شباهت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، چيزي جز مبارزه ميان عاطفه و عقل نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشندگي، انتشار بوي گل بنفشه به ته كفش است كه لگدمالش كرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بهترین ایده منتظر نمان ، ایده بهتر را انجام بده ، بهترین نیز به دنبال آن خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عينک سبزی است که با آن انسان کاه را يونجه می‌بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جوانتر بودم همه چيز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد يا نه!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران