0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه برای درک هر چیز ، تجربه‌ کردن آن است . چون با حدس و گمان هیچوقت دانا نخواهی شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در عمر خود نگران دشواریها و سختیهایی زیادی هستیم که بیشتر آنها هرگز روی نمیدهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است دهانت را ببندی و احمق بنظر برسی ، تا اینکه بازش کنی و همه بفهمند که به راستی احمقی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت بین حرف راست و حرف تقریبا راست مثل تفاوت صاعقه است با کرم شبتاب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نتواند خود را مهار کند ، بدون شک قادر به مهار دیگران هم نخواهد بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد ؛ اما در همین مدت ، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش های خود را می بندد تا حرکت کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادق ترین ، بی توقع ترین ، مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگان به کارهای کوچک و بی اهمیت بسیار زود رسیدگی می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌ بیند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بهترین ایده منتظر نمان ، ایده بهتر را انجام بده ، بهترین نیز به دنبال آن خواهد آمد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز پیشرفت در آغاز کردن است . راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده ی خود را به وظایف کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند ، بشکنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، چیزی جز مبارزه میان عاطفه و عقل نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادق ترین،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در عمر خود نگران دشواریها و سختیهایی زیادی هستیم که بیشتر آنها هرگز روی نمیدهد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه برای درک هر چیز ، تجربه‌ کردن آن است . چون با حدس و گمان هیچوقت دانا نخواهی شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در عمر خود نگران دشواریها و سختیهایی زیادی هستیم که بیشتر آنها هرگز روی نمیدهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است دهانت را ببندی و احمق بنظر برسی ، تا اینکه بازش کنی و همه بفهمند که به راستی احمقی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت بین حرف راست و حرف تقریبا راست مثل تفاوت صاعقه است با کرم شبتاب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نتواند خود را مهار کند ، بدون شک قادر به مهار دیگران هم نخواهد بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد ؛ اما در همین مدت ، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش های خود را می بندد تا حرکت کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادق ترین ، بی توقع ترین ، مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگان به کارهای کوچک و بی اهمیت بسیار زود رسیدگی می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌ بیند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بهترین ایده منتظر نمان ، ایده بهتر را انجام بده ، بهترین نیز به دنبال آن خواهد آمد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز پیشرفت در آغاز کردن است . راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده ی خود را به وظایف کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند ، بشکنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، چیزی جز مبارزه میان عاطفه و عقل نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادق ترین،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در عمر خود نگران دشواریها و سختیهایی زیادی هستیم که بیشتر آنها هرگز روی نمیدهد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران