0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی را كه طی سالها می سازید ممكن است كسی یك شبه خراب كند، با وجود این بسازید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صادق و روراست باشید ممكن است مردم فریبتان بدهند، با وجود این صادق و روراست باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناك ترین فقر ممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناك ترین فقر ممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آرامش نداریم، به این دلیل است كه فراموش كرده‌ایم به یكدیگر وابسته‌ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهای ما چندان نیز بزرگ نیستند، تنها كاری كه از ما ساخته است، این است كه كارهای كوچك را با عشقی بزرگ انجام دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع این نیست كه چه كاری می‌كنیم، مهم، میزان عشقی است كه به كارمان داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌خواهید برای ایجاد آشتی در جهان، كاری انجام دهید، به خانه‌تان بروید و خانواده‌تان را دوست بدارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌خواهیم پیام عاشقانه‌مان دریافت شود، باید آن را بفرستیم. اگر می‌خواهیم چراغی را روشن نگه داریم، باید مُدام در آن نفت بریزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه نده كسی نزد تو بیاید، مگر اینكه هنگام بازگشت، شادتر و خوشحال تر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت‌آمیزترین واژه در دنیا، واژه‌ی نامهربانانه‌ای است كه هرگز بازگو نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت، توری است كه روانها را صید می كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت، توری است كه روانها را صید می كند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی را كه طی سالها می سازید ممكن است كسی یك شبه خراب كند، با وجود این بسازید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صادق و روراست باشید ممكن است مردم فریبتان بدهند، با وجود این صادق و روراست باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناك ترین فقر ممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناك ترین فقر ممكن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آرامش نداریم، به این دلیل است كه فراموش كرده‌ایم به یكدیگر وابسته‌ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهای ما چندان نیز بزرگ نیستند، تنها كاری كه از ما ساخته است، این است كه كارهای كوچك را با عشقی بزرگ انجام دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع این نیست كه چه كاری می‌كنیم، مهم، میزان عشقی است كه به كارمان داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌خواهید برای ایجاد آشتی در جهان، كاری انجام دهید، به خانه‌تان بروید و خانواده‌تان را دوست بدارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌خواهیم پیام عاشقانه‌مان دریافت شود، باید آن را بفرستیم. اگر می‌خواهیم چراغی را روشن نگه داریم، باید مُدام در آن نفت بریزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه نده كسی نزد تو بیاید، مگر اینكه هنگام بازگشت، شادتر و خوشحال تر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت‌آمیزترین واژه در دنیا، واژه‌ی نامهربانانه‌ای است كه هرگز بازگو نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت، توری است كه روانها را صید می كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت، توری است كه روانها را صید می كند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران