0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دیگران آنقدر ببخشید كه به خودتان فشار بیاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممكن است بیان عبارت محبت آمیز، ساده به نظر برسد، اما بازتاب آنها تا بی نهایت ادامه می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممكن است بیان عبارت محبت آمیز، ساده به نظر برسد، اما بازتاب آنها تا بی نهایت ادامه می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممكن است بیان عبارت محبت آمیز، ساده به نظر برسد، اما بازتاب آنها تا بی نهایت ادامه می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشورهای پیشرفته از فقر درك و فهم، فقر اراده، تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند. امروزه بیماری وحشتناك تر از این در جهان وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قانون طبیعت است كه كار نیكی كه امروز انجام می دهید، فردا فراموش می شود؛ اما كار خوب باید انجام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناخت خود به معنای ناخدای خود بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه كردارهای ما مهم نیست، بلكه میزان عشق و دقتی كه در آن وجود دارد مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانیم بدون واسطه در حضور خداوند قرار بگیریم، مگر آنكه سكوت درون و بیرون، هر دو را بر خود تحمیل كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سكوت گوش فرا ده، چون اگر دلت پر از چیزهای دیگر باشد نمی توانی صدای آفریدگار را بشنوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شروع به قضاوت كردن در مورد مردم بكنی، وقت پیدا نمی كنی كه آنها را دوست داشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت ژرف را به مثابه لحظاتی مقدس و گران بها پاس بدار؛ لحظاتی برای پناه جستن در سكوت زنده خانه آفریدگار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت پیش از آغاز آفرینش به وجود آمده است و آسمانها در فضا پراكنده شدند، بی هیچ حرفی و سخنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت، بینشی نوین از زندگی به ما می دهد. در این بینش، وجود ما سرشار از لطف او خواهد شد؛ بارقه ای كه امكان می دهد تمام كارها را با خوشی به پیش ببریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم غالبا نامعقول، خودخواه و غیر منطقی هستند، با وجود این آنها را ببخشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم غالبا نامعقول، خودخواه و غیر منطقی هستند، با وجود این آنها را ببخشید.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دیگران آنقدر ببخشید كه به خودتان فشار بیاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممكن است بیان عبارت محبت آمیز، ساده به نظر برسد، اما بازتاب آنها تا بی نهایت ادامه می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممكن است بیان عبارت محبت آمیز، ساده به نظر برسد، اما بازتاب آنها تا بی نهایت ادامه می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممكن است بیان عبارت محبت آمیز، ساده به نظر برسد، اما بازتاب آنها تا بی نهایت ادامه می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشورهای پیشرفته از فقر درك و فهم، فقر اراده، تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند. امروزه بیماری وحشتناك تر از این در جهان وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قانون طبیعت است كه كار نیكی كه امروز انجام می دهید، فردا فراموش می شود؛ اما كار خوب باید انجام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناخت خود به معنای ناخدای خود بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه كردارهای ما مهم نیست، بلكه میزان عشق و دقتی كه در آن وجود دارد مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانیم بدون واسطه در حضور خداوند قرار بگیریم، مگر آنكه سكوت درون و بیرون، هر دو را بر خود تحمیل كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سكوت گوش فرا ده، چون اگر دلت پر از چیزهای دیگر باشد نمی توانی صدای آفریدگار را بشنوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شروع به قضاوت كردن در مورد مردم بكنی، وقت پیدا نمی كنی كه آنها را دوست داشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت ژرف را به مثابه لحظاتی مقدس و گران بها پاس بدار؛ لحظاتی برای پناه جستن در سكوت زنده خانه آفریدگار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت پیش از آغاز آفرینش به وجود آمده است و آسمانها در فضا پراكنده شدند، بی هیچ حرفی و سخنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت، بینشی نوین از زندگی به ما می دهد. در این بینش، وجود ما سرشار از لطف او خواهد شد؛ بارقه ای كه امكان می دهد تمام كارها را با خوشی به پیش ببریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم غالبا نامعقول، خودخواه و غیر منطقی هستند، با وجود این آنها را ببخشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم غالبا نامعقول، خودخواه و غیر منطقی هستند، با وجود این آنها را ببخشید.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران