0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن بیش از نیاز به نان است. مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت راستین اندازه نمی گیرد، فقط می بخشد. مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش بیش از نیاز نان است ... مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، میوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد. (مادر ترزا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا دوست دارید برای صلح جهانی کاری انجام دهید ؟به خانه بروید و به خانوادتان عشق بورزید(مادر ترزا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما نتوانیم کسى که مى‌بینیمش را دوست داشته باشیم ،چگونه مى‌توانیم خدا را که نمى‌توانیم ببینیمش دوست داشته باشیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها كار سخت شما ممكن است یك شبه ویران شود، اما این مساله نباید شما را از ادامه سخت كوشی باز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش بیش از نیاز نان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش بیش از نیاز نان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قضاوت مردم بنشینی، دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قضاوت مردم بنشینی، دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در این دنیا نمی توانیم كارهای بزرگ انجام دهیم، بلكه می توانیم كارهای كوچك را با عشق های بزرگ انجام دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهای كوچك به راستی كوچك هستند، اما امین بودن در چیزهای كوچك، كار بزرگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا كردن، خواهش نیست، بلكه قرار دادن خود در دستان خدا و گوش دادن به صدای او از كنه قلب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهای بزرگ از دست ما برنمی آید، اما می توانیم با عشقی بزرگ، كارهای كوچكی انجام دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنگی تنها به یك تكه پارچه بستگی ندارد. برهنگی یعنی بی توجهی به انسانیت و شرافت انسانی و شخصیت انسانها.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن بیش از نیاز به نان است. مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت راستین اندازه نمی گیرد، فقط می بخشد. مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش بیش از نیاز نان است ... مادر ترزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، میوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد. (مادر ترزا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا دوست دارید برای صلح جهانی کاری انجام دهید ؟به خانه بروید و به خانوادتان عشق بورزید(مادر ترزا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما نتوانیم کسى که مى‌بینیمش را دوست داشته باشیم ،چگونه مى‌توانیم خدا را که نمى‌توانیم ببینیمش دوست داشته باشیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها كار سخت شما ممكن است یك شبه ویران شود، اما این مساله نباید شما را از ادامه سخت كوشی باز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش بیش از نیاز نان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش بیش از نیاز نان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قضاوت مردم بنشینی، دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به قضاوت مردم بنشینی، دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در این دنیا نمی توانیم كارهای بزرگ انجام دهیم، بلكه می توانیم كارهای كوچك را با عشق های بزرگ انجام دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهای كوچك به راستی كوچك هستند، اما امین بودن در چیزهای كوچك، كار بزرگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا كردن، خواهش نیست، بلكه قرار دادن خود در دستان خدا و گوش دادن به صدای او از كنه قلب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهای بزرگ از دست ما برنمی آید، اما می توانیم با عشقی بزرگ، كارهای كوچكی انجام دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برهنگی تنها به یك تكه پارچه بستگی ندارد. برهنگی یعنی بی توجهی به انسانیت و شرافت انسانی و شخصیت انسانها.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران