0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لوئیس بورخس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با آدم‌هاي موفق مش��رت کني شريک تفکر روشن آنها خواهي بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کساني که خوبي ديگران را بي‌ارزش يا از روي توقع مي‌دانند، خوبي نکن و اگر خوبي کردي انتظار قدرداني نداشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه توان اين را داشته باش تا از کسي يا چيزي که آزارت مي‌دهد به راحتي دل بکني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کسي که براي احساس تو ارزش قايل نيست دل نبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي خوردن لگدي از پشت، برداشتن گامي به جلو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌هاي موفق به انديشه‌هايشان عمل مي‌کنند اما سايرين تنها به سختي انجام آن مي‌انديشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌هاي بزرگ شرايط را خلق مي‌کنند و آدم هاي کوچک از آن تبعيت مي‌کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به چيزي مي‌رسي بنگر که در ازاي آن از چه گذشته‌اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تجربه‌هاي گذشته را به خاطر نمي‌آورند محکوم به تکرار اشتباهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه حرفي را بزن که بتواني بنويسي، چيزي را بنويس که بتواني امضايش کني وچيزي را امضا کن که بتواني پايش بايستي.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لوئیس بورخس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با آدم‌هاي موفق مشورت کني شريک تفکر روشن آنها خواهي بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کساني که خوبي ديگران را بي‌ارزش يا از روي توقع مي‌دانند، خوبي نکن و اگر خوبي کردي انتظار قدرداني نداشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه توان اين را داشته باش تا از کسي يا چيزي که آزارت مي‌دهد به راحتي دل بکني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کسي که براي احساس تو ارزش قايل نيست دل نبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي خوردن لگدي از پشت، برداشتن گامي به جلو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌هاي موفق به انديشه‌هايشان عمل مي‌کنند اما سايرين تنها به سختي انجام آن مي‌انديشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌هاي بزرگ شرايط را خلق مي‌کنند و آدم هاي کوچک از آن تبعيت مي‌کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به چيزي مي‌رسي بنگر که در ازاي آن از چه گذشته‌اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تجربه‌هاي گذشته را به خاطر نمي‌آورند محکوم به تکرار اشتباهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه حرفي را بزن که بتواني بنويسي، چيزي را بنويس که بتواني امضايش کني وچيزي را امضا کن که بتواني پايش بايستي.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران