0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لوئیس بورخس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌هاي بزرگ شرايط را خلق مي‌کنند و آدم هاي کوچک از آن تبعيت مي‌کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به چيزي مي‌رسي بنگر که در ازاي آن از چه گذشته‌اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تجربه‌هاي گذشته را به خاطر نمي‌آورند محکوم به تکرار اشتباهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست برادري است که طبق ميل خود انتخابش مي‌کني .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه ابزار رسيدن به خواسته ديگران نشو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتيجه گيري سريع در رخدادهاي مهم زندگي از بي‌خردي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه براي رسيدن به تو از همه کس مي‌گذرد عاقبت روزي تو را تنها خواهد گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي که براي آباداني مي‌کوشد جهان از او به نيکي ياد مي کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تملق کار ابلهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهايي را که باز مي‌شوند، نبيني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کن هميشه حتي وقتي عصباني هستي عاقبت کار را در نظر بگيري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه نتوانستي اشتباهي را ببخشي آن از کوچکي قلب توست، نه بزرگي اشتباه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهي در انتهاي خارهاي يک کاکتوس به غنچه‌اي مي رسي که زندگيت را روشن مي‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت بياموز هرکسي ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خوشبخت هستي که وجودت آرامش بخش ديگران باشد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لوئیس بورخس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌هاي بزرگ شرايط را خلق مي‌کنند و آدم هاي کوچک از آن تبعيت مي‌کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به چيزي مي‌رسي بنگر که در ازاي آن از چه گذشته‌اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تجربه‌هاي گذشته را به خاطر نمي‌آورند محکوم به تکرار اشتباهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست برادري است که طبق ميل خود انتخابش مي‌کني .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه ابزار رسيدن به خواسته ديگران نشو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتيجه گيري سريع در رخدادهاي مهم زندگي از بي‌خردي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه براي رسيدن به تو از همه کس مي‌گذرد عاقبت روزي تو را تنها خواهد گذاشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي که براي آباداني مي‌کوشد جهان از او به نيکي ياد مي کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تملق کار ابلهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهايي را که باز مي‌شوند، نبيني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کن هميشه حتي وقتي عصباني هستي عاقبت کار را در نظر بگيري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه نتوانستي اشتباهي را ببخشي آن از کوچکي قلب توست، نه بزرگي اشتباه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهي در انتهاي خارهاي يک کاکتوس به غنچه‌اي مي رسي که زندگيت را روشن مي‌کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت بياموز هرکسي ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خوشبخت هستي که وجودت آرامش بخش ديگران باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران