0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لوئیس بورخس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می‌کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

– یاد گیر تفاوت ظریف میان نگهداشتن یک دست و زنجیر کردن یک روح را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت، قرارداد نیست و هدیه‌ها، معنی عهد و پیمان نمی‌دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گیر که حتی نور خورشید هم می‌سوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گیر که باید باغِ خودت را پرورش دهی به جای اینکه منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گیر که میتوانی تحمل کنی و محکم باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با آدم‌های موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آنها خواهی بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که خوبی دیگران را بی‌ارزش یا از روی توقع می‌دانند، خوبی نکن و اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می‌دهد به راحتی دل بکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قایل نیست دل نبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 گاهی خوردن لگدی از پشت، برداشتن گامی به جلو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آدم‌های موفق به اندیشه‌هایشان عمل می‌کنند اما سایرین تنها به سختی انجام آن می‌اندیشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آدم‌های بزرگ شرایط را خلق می‌کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می‌کنند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس لوئیس بورخس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می‌کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

– یاد گیر تفاوت ظریف میان نگهداشتن یک دست و زنجیر کردن یک روح را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت، قرارداد نیست و هدیه‌ها، معنی عهد و پیمان نمی‌دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گیر که حتی نور خورشید هم می‌سوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گیر که باید باغِ خودت را پرورش دهی به جای اینکه منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گیر که میتوانی تحمل کنی و محکم باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با آدم‌های موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آنها خواهی بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که خوبی دیگران را بی‌ارزش یا از روی توقع می‌دانند، خوبی نکن و اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می‌دهد به راحتی دل بکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قایل نیست دل نبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 گاهی خوردن لگدی از پشت، برداشتن گامی به جلو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آدم‌های موفق به اندیشه‌هایشان عمل می‌کنند اما سایرین تنها به سختی انجام آن می‌اندیشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آدم‌های بزرگ شرایط را خلق می‌کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می‌کنند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران